BG Byggros Grønne tage - Substrater til grønne tage


Substrater til grønne tage

Næringsrige jordblandinger med vækstsubstrater der giver vegetationen på grønne tage de bedst mulige vækstbetingelserByggros har 2 forskellige typer vækstsubstrater, som er tilpasset de forskellige typer grønne tage. Begge typer substrat er fremstillet iht. FLL Guidelines og analyseres for hver 1000 m³ for at sikre en høj, ensartet kvalitet. Alle substrater indeholder en optimal blanding af mineraler og organisk materiale, som sikrer, at de har gode drænings- og ventilationsegenskaber.


Ekstensiv jordsubstrat - SEM

Jordsubstrat til ekstensive grønne tage som f.eks. sedumtage er en næringsfattig blanding der indeholder en begrænset mængde organisk materiale.


Intensiv jordsubstrat - SIM

Det intensive jordsubstrat anvendes i forbindelse med plantning af stauder, buske og træer på tag og terrændæk samt til jordforbedring af plantearealer i terræn. Denne type jordsubstrat er næringsrig og kompakt.


Du kan læse meget mere om ekstensiv og intensiv jordsubstrat til grønne tage herunder, eller du kan kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde det optimale substrat til dit grønne tag. Kontakt os på 5948 9000.
Substrater til grønne tage - download dataHar du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Tilbage