Substrater til grønne tage

Næringsrige jordblandinger med vækstsubstrater der giver vegetationen på grønne tage de bedst mulige vækstbetingelserVi har 2 forskellige typer vækstsubstrater, som er tilpasset de forskellige typer grønne tage. Begge typer substrat er fremstillet iht. FLL Guidelines og analyseres for hver 1000 m³ for at sikre en høj, ensartet kvalitet. Alle substrater indeholder en optimal blanding af mineraler og organisk materiale, som sikrer, at de har gode drænings- og ventilationsegenskaber.

Ekstensiv jordsubstrat - SEM

Jordsubstrat til ekstensive grønne tage, som for eksempel sedumtage, er en næringsfattig blanding, der indeholder en begrænset mængde organisk materiale.

Intensiv jordsubstrat - SIM

Det intensive jordsubstrat anvendes i forbindelse med plantning af stauder, buske og træer på tag og terrændæk samt til jordforbedring af plantearealer i terræn. Denne type jordsubstrat er næringsrig og kompakt.

Substrater til grønne tage


DownloadKontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com