Substrater til grønne tage

Næringsrige vækstsubstrater der giver vegetationen på grønne tage de bedst mulige vækstbetingelserVi har 4 forskellige typer vækstsubstrater, som er tilpasset de forskellige typer grønne tage. Alle typer substrat er fremstillet iht. FLL Guidelines og analyseres for hver 1000 m³ for at sikre en høj, ensartet kvalitet. Alle substrater indeholder en optimal blanding af mineraler og organisk materiale, som sikrer, at de har gode drænings- og ventilationsegenskaber.

Ekstensiv jordsubstrat - SEM

Jordsubstrat til ekstensive grønne tage, som for eksempel sedumtage, er en næringsfattig blanding, der indeholder en begrænset mængde organisk materiale.

Intensiv jordsubstrat - SIM

Det intensive jordsubstrat anvendes i forbindelse med plantning af stauder, buske og træer på tag og terrændæk samt til jordforbedring af plantearealer i terræn. Denne type jordsubstrat er næringsrig og kompakt.

Substrater til grønne tage


LetVext Ekstensiv - specielt udviklet til grønne tage

LetVext Ekstensiv vækstmediet er et pimpstensbaseret letvægtssubstrat, som vi har specielt udviklet til brug på ekstensive grønne tage.

Vi har givet LetVext Ekstensiv en unik sammensætning, der sikrer vækstmediet en stabil struktur og gode dræningsegenskaber, der sikrer optimale vækstbetingelser for planterne på det ekstensive grønne tag. LetVext Ekstensiv er specielt velegnet til græs, stauder, buske og træer.

Pimpsten har en ekstrem stor porevolumen, og kan bære hele 45 volumenprocent vand ved fuld vandmætning, samtidig med at luftindholdet er >25 vol. %.

Når vi benytter pimpsten i vækstmediet, får vi et produkt, der opnår relativt høje E-moduler, uden at vi går på kompromis med vækstmediets øvrige egenskaber. 3.parts tests har desuden påvist E-moduler for pimpsten på helt op mod 165 MPa.LetVext Intensiv - et vækstmedie til græsarmering, plantekummer og intensive grønne tage

LetVext - Intensiv er vores serie af specialdesignede vækstmedier der er idelle til plantekummer, ved græsarmering, og når der skal anlægges taghaver og intensive grønne tage.

LetVext - Intensiv er et pimpstensbaseret vækstmedie, der typisk udlægges i 20 - 100 cm tykkelse, afhængig af hvilken applikation, der benyttes. Sammensætningen og tykkelsen af vækstmediet sikrer optimale vækstbetingelser for både græs, stauder og buske.  

Vi benytter pimpsten i vækstmediet, da det har en ekstrem stor porevolumen, der kan bære 45 volumenprocent vand ved fuld vandmætning og samtidig have >25 vol. % luftindhold.

Når vi benytter pimpsten i vækstmediet, får vi et produkt, som kan opnå relativt høje E-moduler, uden at det går ud over vækstmedie egenskaber. 3.parts tests har påvist E-moduler for pimpsten på op mod 165 MPa.Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com