BGreen-it Living Wall

Etablering af spektakulære, bæredygtige og miljørigtige grønne væggeBGreen-it Living Wall er et simpelt og driftssikkert grønt vægsystem bestående af moduler med indbygget vandreservoir. BGreen-it Living Wall gør det muligt at benytte regnvandet fra tagrenden til vanding af den grønne væg. Vandet vil herefter fordele sig i plantemodulerne og fylde vandreservoiret op. Planterne og jorden vil derfor altid være præcis lige så våde som i terræn og dermed følge naturens naturlige cyklus.Revolutionrende vandingssystem

BGreen-it Living Wall har et special revolutionerende vandingssystemet, hvor vandfordelingen udelukkende fungerer via gravitation.

Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden. Det er således også muligt at tilslutte tagnedløbet direkte på øverste række. Der er plads til 45 ltr. vand pr. m2, hvilket betyder, at den grønne væg kan tåle at være uden vandtilførelse i mindst 14 dage.

Planterne og og substratjorden vil således altid være præcis lige så våde som hvis de voksede i terræn, og dermed følge naturens naturlige cyklus. Herved opstår der ikke barrodsfrost, og planterne klarer sig fint gennem vinteren.

Modulsystem til grønne vægge - simpelt og hurtigt

BGreen-it Living Wall er et nyudviklet modulsystem bestående af plantemoduler med indbygget vandreservoir og specialblandet pimpstensbaseret substratjord. Det er simpelt og hurtig at montere enten direkte på murværket eller på et egnet skinnesystem.
Du kan se flere eksempler på opbygningen af en BGreen-it Living Wall grøn væg nedenfor, eller du kan kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit grønne vægprojekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på