Regnvandshåndtering

Professionelle totalløsninger i alle led - fra overflade til recipientI disse år arbejdes der på højtryk på at fremtidssikre vores byer mod de stadig stigende nedbørsmængder. De fleste kommuner har allerede udarbejdet hensigtserklæringer og metodeguider til håndtering af den øgede mængde regnvand, og nye lokalplaner foreskriver krav til synlig, grøn og frodig regnvandshåndtering.

Løsninger der fokuserer på vandets naturlige kredsløb

Regnvand er en ressource, der i videst muligt omfang skal indgå i vandets naturlige kredsløb. Med dette fokus har vi udviklet en lang række konkrete præfabrikerede løsninger, der håndterer vandet i dets naturlige miljø, hvor det er med til at skabe nye grønne områder og øget biodiversitet i byen. Regnvandsløsningerne er fleksible og kan designes og tilpasses, både arkitektonisk og funktionelt, så de kan installeres under stort set alle belægninger og i alle områder og bebyggelser. Løsningerne kan anvendes sammen eller individuelt efter behov, og de kan optimeres til det enkelte projekt.

Udviklet af eksperter med mange års erfaring

Vi har en bred palette af eksperter, der har arbejdet med projektspecifikke regnvandsløsninger gennem mere end 20 år. Vores regnvandsløsninger er udviklet i tæt samspil mellem vores samarbejdspartnere og vores in-house team af anlægs- og gartneriteknologer med speciale i vækstmedier, dyrkningsforhold og permeable belægninger, LAR og grønne tage samt ingeniører med speciale i geoteknik, udskillerteknik og magasinløsninger. Vi har komponenter, løsninger og knowhow til at sammensætte og udvikle unikke, banebrydende og dokumenterede løsninger, der skaber maksimal værdi gennem hele kæden – fra overflade til recipient.  
Tilføj tekst
Regnvandsmagasiner

Præfabrikerede magasiner til klimasikring og håndtering af regnvand  

Regnbede

Specialkonstruerede regnbede med pimpstensbaseret vækstmedie til håndtering af beskidt vejvand


Vejbede Innodrain

Præfabrikerede vejbede der opsamler, renser og forsinker forurenet vejvand inden det ledes til dræningssystemer

Beton regn- og spildevandstanke / bassiner

Kundetilpassede megatanke fra Mall giver mulighed for at opholde og forsinke meget store mængder regnvand

Vækstmedier til regnvandsløsninger

Specialfremstillede vækstmedier af 100 % naturmaterialer, der optimeres specifikt til det enkelte projekt

Permeabel belægning

Med Ecoblock permeabel belægning nedsives regnvandet fra befæstede arealer lokalt

ViaSed sedimentationsanlæg

Med sedimentatinsanlæg behandles regnvand og overfladevand mekanisk inden det ledes til recipient

Rodceller - Silva cell 2

Rodceller håndterer regnvand og udnytter det til at give træerne de optimale vækstbetingelser

Regnvandsanlæg

Komplet regnvandsanlæg til genanvendelse af regnvand fra taget til tøjvask, toiletskyl og havevanding.

Leveres i beton eller PE

Her kan du se, hvordan vores løsninger til regnvandshåndtering kan supplere hinanden og sammen give en professionel totalløsning der giver sikkerhed i alle led – lige fra overflade til recipient.Konkrete totalløsninger i alle led - fra overflade til recipient

Her kan du se, hvordan vores forskellige løsninger til regnvandshåndtering kan supplere hinanden og sammen give en professionel totalløsning, der giver sikkerhed i alle led – lige fra regnvandet falder på overfladen, til den ender hos recipienten.


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com