Mall Filterbrønde FS

Til store regnvandsanlæg med 500 - 10.000 m²  tagoverfladerMalls store filterbrønde til regnvand består af en præfabrikeret armeret betonbeholder med 1 - 2 vertikale stålfiltre monteret på fod i PE, samt ind- og udløbsarrangement i PVC. Filterindsatsen står som en cylindrisk kurv midt i den præfabrikerede armeret betonbrønd, så regnvandet kan strømme ind fra alle sider og i fuld højde. Den store beholdervolumen tjener som en sand- og slamfang, hvorfra slammet kan bortskaffes ved hjælp af en dyk-pumpe. (tilkøbsmulighed)

Filterbrønd med dykpumpe (tilkøb)

Filterbrønden kan eventuelt forsynes med en dykpumpe til spilde-vand, som pumper filterrest i den offentlige kloak med regelmæssige mellemrum. Ved pumpning bliver selve filteret også kort gennem-spulet.
Dette øger rengøringsintervallerne og eliminerer omkostningerne ved bortskaffelse af slam og filterrester.

Anvendelsesmuligheder

Anvendes hovedsageligt ifm. store regnvandsanlæg, hvor regnvan-det anvendes til f.eks. vanding eller i huset til toiletskyl og tøjvask.

Filterbrønd


Fordele

 • Tilbageholdelse af stoffer og partikler > 0,6 mm
 • Flowhastighed op til 270 l/s
 • Mulighed for automatisk, regelmæssig bortskaffelse af filtrat i spildevandet:
 • Lavere vedligeholdelsesinterval
 • Ingen slam bortskaffelse
 • Høj driftssikkerhed


Teknisk data

 • Udført i helstøbt armeret beton – monolitisk
 • Leveres med integreret filterenhed ”Klasse A” iht. DIN1989-2 – i rustfrit stål
 • Filterfod i PE
 • Til- og Afløbsarrangement i PVC
 • Leveres som standard til personbilstrafik Klasse B 125. Muligt tilkøb til klasse D 400
 • Mørtelsamling mellem kegle/afdækningsplade og brønd
 • Tilløbsdybden kan forøges ved tilkøb af brøndringe - Inja tilpasser behovet ved eksakt oplysning af tilløbsdybden ved bestilling


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk