C-MAG - Kombimagasiner

Nedsivnings- og opstuvningsmagasin til tagvand og overfladevandFlere kommuner tilbyder i dag, at grundejere kan få tilbagebetalt deres tilslutningsbidrag, hvis der etableres faskiner til nedsivning af tag- og overfladevand i eksisterende  bebyggelser. Vi har til dette formål udviklet et nyt præfabrikeret LAR-magasin, som vi kalder C-MAG.

C-MAG kombimagasinet er et traditionelt nedsivningsmagasin med mulighed for at opmagasinere en del af regnvandet til senere brug til bilvask og havevanding. Faskinen er præ-indpakket med en permeabel beskyttende fiberdug på alle sider, mens den nederste del er indpakket i en kraftig vandtæt HDPE-membran, der gør det mulig at opstuve regnvandet til senere brug.

Under kontrollerede forhold samles og indpakkes magasinerne i vores fabrikshaller, hvorefter de leveres direkte til installationsstedet, hvor det kan installeres og ibrugtages med det samme.

Magasinerne kan leveres med kundespecifikke dimensioner fra mindre enheder til private haver til store magasiner, der kan modtage afledt vand fra flere bygninger. Alt efter behov leveres C-Mag magasinet med præmonterede indløbs- og  udløbsstudser.

C-MAG kombimagasin
C-MAG regnvandsmagasinFordele ved et C-MAG præfabrikeret kombimagasin

 • Kombinerer nedsivning og opmagasinering i ét magasin
 • En økonomisk attraktiv løsning
 • Produktion i Danmark giver stor fleksibilitet
 • Mulighed for kundespecifikke dimensioner
 • Leveres med indbyggede spulekanaler i faskinerne samt mulighed for tv-inspektion
 • Kan anvendes til befæstede områder med tung trafik

Anvendelsesområder for C-MAG regnvandsmagasinet

 • Opstuvningsbassiner
 • Underjordiske regnvandsmagasiner
 • Nedsivningsanlæg til lokal regnvandshåndteringData for C-MAG kombimagasinet

Byggemål og volumen - Modulsystem der bygges i intervaller af:

 • Højde - 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m og 1,98 m
 • Bredde - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m og 3,3 m
 • Længde - fra 0,9 m til 12,9 m, springende pr. 0,8 m

​​​​​​​Vand- / nettovolumen - Ca. 96% af den ydre dimension
Trykstyrke  - Tåler tung trafik iht. Tysk SLW 60Norm ved 80 cm jorddække
Tæthed  - Samlingernes tæthed dokumenteres i tæthedsrapporten
Inspektionsskakt - Centerplacerede 40 x 40 cm. Antal bestemmes iht. ønske
Beskyttelsesdug - BG-Tex 300
Vandtæt membran - HDPE
Fiberdug - DuPont Typar SF40
Ind- og udløbsstudser - Præmonterede Iht. ønske < Ø500
Udluftning - Præmonterede med dimensioner i henhold til ønske < Ø500
Rensemulighed - Mulighed for krydsinspektion samt tv-inspektion
Serieforbindelse - Ja
Levetid - 50 år

C-MAG


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com