Alarmsystemer til overvågning af fedtudskillere

Elektronisk alarmer fra Labkotec
Alarmsæt til fedtudskiller GA-1


Alarmsystem til overvågning af fedtlagets tykkelse, type GA-1

GA-1 er en komplet elektronisk alarmenhed fra Labkotec, som anvendes til overvågning af tykkelsen af det fedtlag der akkumuleres i en fedtudskiller.

Ét stk. potentialfri skiftekontakt for tilslutning af ekstern udstyr eller til overvågningsanlæg som f.eks. SRO/CTS LED'er på enheden angiver alarm, følerfejl samt system- og følerstatus.

I tilfælde af en alarm aktiveres yderligere et akustisk signal. Alarmen udløses, når udskilleren skal tømmes. Dette minimerer risikoen for skadelig fedtudledning i kloaksystemet.
Alarmsæt til fedtudskiller GA-2


Alarmsystem til overvågning af fedtlagets tykkelse og overløb, type GA-2

GA-2 er en komplet elektronisk alarmenhed fra Labkotec , som anvendes til overvågning af tykkelsen af det fedtlag der akkumuleres i en fedtudskiller, samt en overløbsføler for sikring mod blokeret afløb.

To potentialfri skiftekontakter for tilslutning af ekstern udstyr eller til overvågningsanlæg som f.eks. SRO/CTS LED'er på enheden angiver alarm, følerfejl samt system- og følerstatus.

I tilfælde af en alarm aktiveres yderligere et akustisk signal. Alarmen advarer, når udskilleren skal tømmes eller når afløbet er blokeret. Dette minimerer risikoen for skadelig fedtudledning i kloaksystemet.Lamcom220


Labcom 220 kommunikationsenhed for fjernovervågning

Labcom 220 er et vægmonteret alarmmodul, der er designet til fjernovervågning af måledata fra fedtudskillere og olieudskillere. Labcom 220 kan sende alarmer og måledata direkte til brugerens mobiltelefon til lagring eller videre distribution via Internettet, SMS eller e-mail.

Brugeren kan således kontrollere status for udskilleralarmerne og ændre alarmens indstillinger direkte på mobiltelefonen. Ved tilkobling til et oliealarmrelæ LAL-SRW eller fedtalarm GA1 kan alarmhændelsen videresendes som SMS-besked til en eller flere mobiltelefoner.
Sandset 1000


SandSET 1000 alarmenhed til detektering af sand og slam

SandSET-1000 er en alarmenhed, der angiver ophobningen af slam eller sandlag på bunden af en udskille eller tank.

To potentialfri skiftekontakter for tilslutning af eksternt udstyr eller til overvågningsanlæg som f.eks. SRO. LED'er på enheden angiver alarm, følerfejl samt system- og følerstatus. I tilfælde af en alarm aktiveres yderligere et akustisk signal.

Kompletsæt bestående af

  • Kontrolenhed SandSET-1000
  • Slamlagsføler SET/S2
  • Kabelsamling
  • Ophængsbeslag
Teknisk White Paper

Det tekniske white paper beskriver, med specielt fokus på overvågnings- og alarmudstyr, de tekniske retningsliner for planlægning, installation og drift af et olie-/benzinudskilleranlæg.

Download det tekniske white paper her


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk