ViaPlus Substratfilter til rensning af tungmetaller i spildevand

Specielt udviklet til rensning af trafik- og tagarealer
Hvis der anvendes tagmaterialer af kobber, er der en risiko for, at det nedstrømmende regnvand indeholder tungmetaller. Ligeledes indeholder overfladevand fra trafikarealer også tungmetaller, som stammer fra bremseklodser med kobber og partikler fra dækslid. Det er kendt viden at tungmetaller skader miljøet, derfor er det et lovkrav, at regnvandet skal renses inden det ledes til kloak.

ViaPlus Substratfilter renser spildevandet fra trafik- og tagarealer

Mall Umweltsystemes substratfilter ViaPlus er udviklet specielt til afvanding af trafik- og tagarealer med forurenet spildevand. Som supplement til eksisterende produkter som f.eks. sedimentationsanlæg, virker substratfiltre specielt effektivt, når spildevandet indeholder tungmetaller og mineralske kulbrinter.

Substratfilteret er designet med en 3-trins hydraulisk funktion

Med den patenterede konstruktion opstår, afhængigt af vandtilførslen, varierende hydrauliske forhold i ViaPlus substratfiltret.

 • Ved meget lav vandtilførsel virker svanehalsen i udløbet som en sikring mod tilstopning. Vandspejlet stiger op til det øverste forgreningsrør, således at hele filtret altid er under vand.
 • Ved stigende vandtilførsel stiger vandet langsomt ind i forgreningsrøret.
 • Ved maksimal vandtilførsel hvor faldrøret er fuldstændigt fyldt, dannes et sug, som suger den maksimale vandmængde gennem filtret.


Substratfilter - Mall ViaPlus til rensning af trafik- og tagarealer
ViaPlus substratfilter


Fordele ved et substratfilter

 • Forbehandling med Hydrocyklon
 • Slamlager til sedimenterede stoffer ​og let tilgængeligt slamrum
 • Sikker og gennemtestet fjernelse af tungmetaller, filtrerbare stoffer og mineralske kulbrinter
 • Lang levetid for filteret på grund af varierende vandspejl (ca. 4 år)
 • Øget hydraulisk kapacitet pga. det patenterede afløbssystem (7,5 l/s eller 45 l/s)

Her kan du anvende et substratfilter

Substratfilteret kan anvendes overalt, hvor afvanding fra trafikarealer udledes til vandløb, og hvor der er juridiske krav til spildevandets egenskaber. Dette er altid tilfældet ved udledning...

 • direkte til grundvandet
 • i vandvindingsområder
 • i vandløb med værdifulde fiskebestande og beskyttelsesværdige artsbestande


​ViaPlus substratfilteret kan også anvendes i forbindelse med rensning af tagvand fra kobber- og zinktage, idet filterenheden består af negativ ladet granulat, som adsorberer metallerne. Ved tagflader større end 500 m2 kan flere filtre kobles parallelt. Der kan eventuelt etableres et sparebassin inden filteret og sættes en afløbsbremse, således at tilløbsflowet ikke overstiger 7,5 l/s for ViaPlus 500 eller 45 l/s for ViaPlus 3000.
Effektiv regnvandshåndtering i alle led - fra overflade til recipient

Her kan du se, hvordan ViaPlus substratfiltret indgår i samspil med vores øvrige regnvandshåndteringsløsninger i en samlet totalløsning, der giver sikkerhed i alle led – lige fra regnvandet falder på overfladen, til den ender hos recipienten.

Effektive regnbede giver effektiv regnvandshåndtering


Video


ViaPlus Substratfilter giver effektiv rensning af tungmetaller i spildevand


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk