RodVext - Rodvenligt Bærelag med gode dræningsevner

Specialfremstillet vækstmedie med pimpsten og en stabil struktur
I dag er kravene store til de vækstmedier der anvendes til regnvandshåndtering.

Ofte samles vandet fra et større opland, og vækstmediets stabile struktur og gode  dræningsevner er derfor af afgørende betydning.

RodVext - Rodvenligt Bærelag er et jordsubstrat, med en unik balance mellem vandets nedsivningshastighed og jordens evne til filtrering og effektiv rensning af regnvandet. Typisk benyttes RodVext jordsubstratet i regnbede, sammen med K-MAG og andre LAR-elementer, hvor det giver en kontrolleret permeabilitet og optimale vækstbetingelser for planterne.

I vores specialfremstillede vækstmedie, anvender vi pimpsten som et bærende element. Pimpsten er et meget porøst mineral med en ekstrem stor porevolumen, der kan bære 45 volumenprocent vand ved fuld vandmætning og samtidig have >20 vol % luftindhold.

Jordsubstratets store luftindhold giver jordblandingen et exceptionelt højt iltindhold, der betyder, at selv ved håndteringen af meget store mængder regnvand, vil der aldrig være risiko for, at der skabes anaerobe forhold.

   

Rodvenligt bærelag - Klima-vext
Klima-vext - effektivt rodvenligt bærelag


En unik sammensætning giver unikke egenskaber

Vi anvender altid en unik sammensætning af organisk og uorganisk materiale. Det sikrer, at vækstmediet kan optage hidtil usete mængder vand, som det langsomt afgiver, og dermed giver optimale vækstbetingelser til de planter, der vokser i vækstmediet.

RodVext Rodvenligt Bærelag jordsubstratet blandes af 100 % naturmaterialer, og bliver optimeret specifikt til de enkelte projekter. Vi kan derfor altid tilbyde det helt rigtige jordsubstrat til ethvert projekt. Vækstmediet er testet af tredjepart og leveres med dokumenteret bæreevne.

Fakta omkring RodVext Rodvenligt Bærelag

  • Vandtilbageholdelse op til 45 vol.%
  • Opstuvningskapacitet op til 65 vol.%
  • Luftkapacitet ved markkapacitet > 20 vol.%
  • PH 6-7,5
  • E-modul op til 160 MPa
Effektiv regnvandshåndtering - vækstmedier er et afgørende element

Her kan du se, hvordan vækstmediet RodVext udgør et vigtigt element i regnvandshåndteringen. Vækstmediet bliver, i samspil med vores øvrige regnvandshåndteringsprodukter, en effektiv løsning til regnvandshåndtering.

Vi kan dermed skabe en effektiv totalløsning, der giver sikkerhed i alle led – lige fra regnvandet falder på overfladen, til den ender hos recipienten.

Effektive regnbede giver effektiv regnvandshåndtering

Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com