Udskillerteknik fra Inja Miljøteknik

Olie-, benzin- og fedtudskillere i armeret beton af høj kvalitetInja Miljøteknik leverer primært Neutra udskillere fra den tyske producent Mall Umweltsysteme, som producerer betonprodukter af høj kvalitet. Produkterne er velafprøvede, har en lang levetid og stor driftsikkerhed.  Vi har mere end 30 års erfaring i at rådgive og dimensionere udskillere til fedt, olie og benzin. Vi lægger stor vægt på at levere nøjagtig det produkt, der dækker behovet i det givne projekt – vi vil derfor gerne være med, sammen med rådgivere og evt. kommunale myndigheder, hele vejen fra planlægningsfasen til det færdige anlæg leveres på pladsen via forhandlere til entreprenører.

Udskilleranlæg

Et udskilleranlæg består normalt af sandfang, olie- og benzinudskiller og en prøveudtagningsbrønd, evt. suppleret med en oliealarm for enten lagtykkelse eller overløb. Såfremt der er tale om emulgerede olier, skal der vælges en udskiller med koalescensfilter (klasse I). Der skal etableres olie- og benzinudskiller, hvor der kan forekomme spildevand indeholdende olie og benzin.

Vil du have kompetent rådgivning?

Inja Miljøteknik har de senest år været en selvstændig enhed under BG Byggros med egen hjemmeside. Idag er de en integreret enhed med samme eksperter og kompetencer, som kan give dig professionel rådgivning, konkrete løsningsforslag, unikke designudkast og specifikke beregninger til netop dit projekt. Det er din sikkerhed for, at du får det helt rigtige produkt eller løsning.

Kontakt vores tekniske konsulenter - De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Olie- og benzinudskillere Klasse II

Neutra olie- og benzinudskillere. Klasse II udskillere med eller uden integreret sandfang og prøveudtagningsenhed.

Koalescensudskillere Klasse I

Neutra koalescensudskillere klasse I anvendes hvor der forekommer emulgeret olie i spildevandet. Udskilleren samler den emulgerede olie.

Fedtudskillere

Til vegetabilsk og animalsk fedt iht. EN 1825 og DIN 4040-100. Fedtudskilleranlæg til nedgravning eller som fritstående udskillere til indendørs opstilling  

Bypass- og lameludskillere

Bypassudskillere og lameludskillere anvendes ved afledning af regnvand fra større pladser og områder, hvor der kan forekomme oliespild.

Prøveudtagningsbrønde

Prøveudtagningsbrønde etableres efter afløbet fra olie / benzin / koalescenudskillere og fedtudskillere, således at der kan udtages prøver af det udledte, rensede spildevand

Alarmsystemer

Elektronisk alarmsystemer til overvågning og kontrol af olie / benzin- og fedtudskillerenes funktion, således at miljømæssige ricisi minimeres  

Filter til tungmetaller

Et substratfilter til rensning af spildevand der indeholder tungmetaller og mineralske kulbrinter

Sedimentationsanlæg

Viased Sedimentationsanlæg der nemt og effektivt behandler regnvand mekanisk

Sandfang og samletanke

Effektiv opsamling af sand, partikler og spildevand

Slamhåndtering

Slamhåndtering med en SoilTain slamtubeSoilTain afvandingstuben er et lagersystem, der kan bruges til at afvande slam.

Syreneutralisator

Syreneutralisator til neutralisering af syreholdig vand i forbindelse med udslagsvaske og gulvafløb, hvor der kan forekomme mindre mængder surt spildevand fra uorganiske syrer.

Se filmen om Byggros Inja Miljøteknik

Se filmen om Inja MiljøteknikKontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk