Inja udskillerteknik

Vi leverer olie-, benzin- og fedtudskillere af betonInja Miljøteknik leverer primært udskillerteknik fra den tyske producent Mall Umweltsysteme, som producerer betonprodukter af høj kvalitet. Produkterne er velafprøvede, har en lang levetid og stor driftsikkerhed. Inja Miljøteknik har stor erfaring i at rådgive og dimensionere udskillere til fedt, olie og benzin. Vi lægger stor vægt på at levere nøjagtig det produkt, der dækker behovet i det givne projekt – vi vil derfor gerne være med, sammen med rådgivere og evt. kommunale myndigheder, hele vejen fra planlægningsfasen til det færdige anlæg leveres på pladsen via forhandlere til entreprenører.

Udskilleranlæg

Et udskilleranlæg består normalt af sandfang, olie- og benzinudskiller og en prøveudtagningsbrønd, evt. suppleret med en oliealarm for enten lagtykkelse eller overløb. Såfremt der er tale om emulgerede olier, skal der vælges en udskiller med koalescensfilter (klasse 1). Der skal etableres olie- og benzinudskiller, hvor der kan forekomme spildevand indeholdende olie og benzin.

Olie- og benzinudskillere Klasse II

Neutra olie- og benzinudskillere. Klasse II udskillere med eller uden integreret sandfang og prøveudtagningsenhed.


Koalescensudskillere Klasse I

Neutra koalescensudskillere klasse I anvendes hvor der forekommer emulgeret olie i spildevandet. Udskilleren samler den emulgerede olie.

Fedtudskillere

Til vegetabilsk og animalsk fedt iht. EN 1825 og DIN 4040-100. Fedtudskilleranlæg til nedgravning eller som fritstående udskillere til indendørs opstilling  

Bypass- og lameludskillere

Bypassudskillere og lameludskillere anvendes ved afledning af regnvand fra større pladser og områder, hvor der kan forekomme oliespild.

Prøveudtagningsbrønde

Prøveudtagningsbrønde etableres efter afløbet fra olie / benzin / koalescenudskillere og fedtudskillere, således at der kan udtages prøver af det udledte, rensede spildevand

Alarmsystemer

Elektronisk alarmsystemer til overvågning og kontrol af olie / benzin- og fedtudskillerenes funktion, således at miljømæssige ricisi minimeres  

Filter til tungmetaller

Et substratfilter til rensning af spildevand der indeholder tungmetaller og mineralske kulbrinter

Sedimentationsanlæg

Viased Sedimentationsanlæg der nemt og effektivt behandler regnvand mekanisk

Sandfang og biobrønde

Effektiv opsamling af sand, partikler og spildevand fra vaskehaller

Slamhåndtering

Slamhåndtering med en SoilTain slamtubeSoilTain afvandingstuben er et lagersystem, der kan bruges til at afvande slam.


Øvrige produkter

Her finder du produkter, som supplerer vores andre produkter og løsninger under udskillerteknik. Bl.a. kulfiltre og syreneutralisator


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk