Alarm til overvågning af olieudskillere og benzinudskillereOMS-1 alarmsæt for olielagstykkelse

Vores bedst sælgende alarm: OMS-1 er en alarmenhed til overvågning af tykkelsen af det olielag, der akkumuleres i en benzin- og olieudskiller.

Alarmsættet OMS-1 kit består af:

 • OMS alarmrelæ
 • OMS føler for detektering af olielag. Føleren er med 5 meter kabel - kablet må maks forlænges med 200 meter 2-ledet 1 mm2 ledning
 • Alarm med både bip og lampe


Du installerer OMS-sensoren i det lyse væskeopbevaringsrum og den afgiver så en alarm, når olielaget i kammeret når et forud fastsat niveau. Sensoren nedsænkes normalt i vand.

OMS-- alarmsæt for olielagstykkelseAlarmrelæ idOil-20
Alarmrelæ idOil-30


idOil-20 alarmrelæ

En effektiv alarmenhed til olieudskillere og benzinudskillere. idOil-20 er en brugervenlig alarmkontrolenhed, der tilbyder alle de nødvendige grundlæggende funktioner. Du kan tilslutte op til tre forskellige typer idOil-følere til alarmrelæet, hvorefter de automatisk identificeres med relæets one-touch-ibrugtagningsfunktion.

Beskrivelse af idOil-20 alarmrelæet

 • idOil-20 alarmrelæet indeholder alle de krævede basisfunktioner
 • Kabinettet er produceret i polykarbonat
 • Der kan polaritetsfrit tilsluttes op til tre forskellige slag id-følere
 • Kompatible følere: idOil-LIQ, idOil-Oil og idOil-SLU

idOil-30 alarmrelæ

idOil-30 alarmrelæet er en effektiv alarmenhed, der kan benyttes til olieudskillere og benzinudskillere. idOil-30 er den nye generation af alarmrelæer der lever op til de seneste krav i europæiske standarder. Du kan polaritetsfrit tilslutte op til tre idOil-følere af enhver type, og de identificeres automatisk med alarmrelæets one-touch funktion.

Med idOil-30 alarmrelæet får du nem ibrugtagning, alarmlogning samt en fleksibel konfiguration via lokalt WLAN. idOil-30 fås også med 3G-modem og til 12 V DC-driftsspænding.

Beskrivelse af idOil-30 alarmrelæet

 • På idOil-30 alarmrelæet kan der polaritetsfrit tilsluttes op til 3 idOil-følere af forskellig eller samme slags.
 • Ved One-Touch-opstarten bliver følerne automatisk genkendt.
 • idOil-30 relæet tillader en enkel og hurtigt installation og opstart.
 • Konfigurationen sker nemt via en WLAN-Point-to-Point-forbindelse med en rækkevidde på op til 10 meter.
 • Via WLAN-forbindelsen kan systemstatus, alarmmeldinger og logbogsdata ses og udlæses.
 • Alarmrelæet kan vægmonteres.
 • Kompatible følere: idOil-LIQ, idOil-OIL, idOil-SLUNBAlarmrelæ idOil-D30
Labcom


idOil-D30 alarmrelæ

idOil-D30 er en kompakt og effektiv alarmenhed til olieudskillere og benzinudskillere.

idOil-D30 er en kompakt version af idOil-30 alarmrelæet. Det betyder, at idOil-D30 kan monteres på en M36 DIN-skinne i f.eks. et elskab. Alarmrelæet lever op til de nyeste krav i europæiske standarder.

Du kan polaritetsfrit tilslutte op til tre idOil-følere af enhver type, og de identificeres automatisk med alarmrelæets one-touchibrugtagningsfunktion.

Med idOil-D30 alarmrelæet får du nem ibrugtagning, fleksibel konfiguration via lokalt WLAN samt alarmlogning. idOil-D30 fås også med 3G-modem og til 12 V DC-driftsspænding.

Beskrivelse af idOil-D30 alarmrelæet

 • idOil-D30 kan monteres på en M36 DIN-skinne i et elskab.
 • Kabinettet er produceret i Lexan 940, Noryl VO 1550.
 • På idOil-D30 kan der polaritetsfri tilsluttes op til 3 idOil-følere af forskellig eller samme slags.
 • Ved One-Touch-opstarten bliver følerne automatisk genkendt.
 • idOil-D30 tillader en enkel og hurtigt installation og opstart.
 • Konfigurationen sker nemt via en WLAN-Point-to-Point-forbindelse med en rækkevidde på op til 10 meter.
 • Via WLAN-forbindelsen kan systemstatus, alarmmeldinger og logbogsdata ses og udlæses.
 • Kompatible følere: idOil-LIQ, idOil-OIL, idOil-SLULabcom 220

Kommunikationsenhed for fjernovervågning af måledata fra udskillere - få besked direkte på mobilen

Labcom 220 er et vægmonteret alarmmodul, der er designet til fjernovervågning af måledata fra fedtudskillere og olieudskillere. Labcom 220 kan sende alarmer og måledata direkte til brugerens mobiltelefon til lagring eller videredistribution via Internettet, SMS eller e-mail.

Brugeren kan således kontrollere status for udskilleralarmerne og ændre alarmens indstillinger direkte på mobiltelefonen. Ved tilkobling til et oliealarmrelæ LAL-SRW eller fedtalarm GA1 kan alarmhændelsen videresendes som SMS-besked til en eller flere mobiltelefoner.idOil-LIQ-føler til høj væskestand
idOil-OIL-olieføler
idOil-SLU-slamføler


idOil-LIQ-føler til høj væskestand

Føleren indikerer når væskestanden stiger for meget f.eks. hvis der er en udløbsblokering.

Føleren er polaritetsfri og digital. Det betyder, at installation og ibrugtagning sker hurtigere og samtidig reducerer det dine kabelomkostninger.


idOil-OIL-olieføler

Olieføleren overvåger olielaget i olieudskilleren og indikerer, når olielaget har nået det maksimale niveau.

idOil-OIL-føleren er polaritetsfri og digital. Det sikrer, at installationen og ibrugtagningen sker hurtigere og det reducerer kabelomkostningerne.


idOil-SLU-slamføler

Slamføleren overvåger slamlaget i olieudskilleren og markerer, når slamlaget har nået det maksimale niveau.

Alle vores slamfølere er polaritetsfri og digitale. Det sikrer at installationen og ibrugtagningen sker hurtigere og det reducerer dine kabelomkostninger.

Oversigt over vores komplette alarmsæt og løsdele

Alle alarmsæt er inkl. relæ, føler og med 5 meter kabel samt en samledåse.idOil-20 alarmsæt til olie- og benzinudskillere

idOil-20 LIQkomplet sæt til overløbsovervågning
idOil-20 OILkomplet sæt til olielagstykkelse
idOil-20 SLUkomplet sæt for detektering af slamlag
idOil-20 LOkomplet sæt til overløb og olielag
idOil-20 OSkomplet sæt til olielag og slamlag
idOil-20 LSkomplet sæt til overløb og slamlag
idOil-20 LOSkomplet sæt til overløb, olielag og slamlag


idOil-30 alarmsæt til olie- og benzinudskillere

idOil-30 LIQkomplet sæt til overløbsovervågning
idOil-30 OILkomplet sæt til olielagstykkelse
idOil-30 SLUkomplet sæt for detektering af slamlag
idOil-30 LOkomplet sæt til overløb og olielag
idOil-30 OSkomplet sæt til olielag og slamlag
idOil-30 LSkomplet sæt til overløb og slamlag
idOil-30 LOSkomplet sæt til overløb, olielag og slamlag


idOil-D30 alarmsæt til olie- og benzinudskillere

idOil-D30 LIQkomplet sæt til overløbsovervågning
idOil-D30 OILkomplet sæt til olielagstykkelse
idOil-D30 SLUkomplet sæt for detektering af slamlag
idOil-D30 LOkomplet sæt til overløb og olielag
idOil-D30 OSkomplet sæt til olielag og slamlag
idOil-D30 LSkomplet sæt til overløb og slamlag
idOil-D30 LOSkomplet sæt til overløb, olielag og slamlag
idOil Battery og/eller 3G alarmsæt

idOil-30 Battery LOkomplet sæt til overløb og olielag
idOil-30 3G LOkomplet sæt til overløb og olielag
idOil-30 Battery 3G LOkomplet sæt til overløb og olielag


idOil Solar alarmsæt til olie- og benzinudskillere

idOil Solar LO 3Gsæt til overløb og olielag
idOil Solar LO Beaconsæt til overløb og olielag
idOil Solar LO Beacon 3Gsæt til overløb og olielag


Alarmprodukter til olie- og benzinudskillere

idOil-20 alarmrelæ
idOil-D30 alarmrelæ
idOil-30 alarmrelæ
idOil-30 Battery alarmrelæ
idOil-30 3G alarmrelæ
idOil-30 Battery 3G alarmrelæ
idOil-LIQføler for detektering af overløb
idOil-OILføler for detektering af olielag
idOil-SLUføler for detektering af slamlag


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk