Prøveudtagningsbrønde

Prøveudtagningsbrønde placeres efter olieudskillere, benzinudskillere og fedtudskillere.Prøveudtagningsbrønde etableres efter afløbet fra olie-, benzin-, koalescenudskillere og fedtudskillere, således at der kan udtages prøver af det udledte, rensede spildevand for at kontrollere rensegraden. Normalt er prøveudtagningsbrønden placeret efter udskilleren, men den kan også være en integreret del af udskilleren. Der skal sættes en prøveudtagningsbrønd ”Hvis miljømyndigheden forlanger det”. Det er derfor ikke altid, at der sættes en prøveudtagningsbrønd.

En prøveudtagningsbrønd skal sættes således, at tilløbet ligger 15-20 cm højere end afløbet, og det skal være muligt at udtage en øjebliksprøve i en frit faldende vandstråle inden spildevandet ledes videre til recipient eller kloak.

Vi kan levere prøveudtagningsbrønde som en separat enhed i plast eller beton. Ligeledes har vi olie- og benzinudskilleren NeutraSub og koalescensudskilleren NeutraCom, med integreret prøveudtagningsenhed.


NeutraCheck betonbrønd


NeutraCheck prøveudtagningsbrønd i beton til alle typer udskillere.​​​​​​

PP prøveudtagningsbrønd


Kan anvendes både til olieudskillere og fedtudskilleranlæg.Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk