Vej- og pladsstabilisering - metodeanvisning

Forøg bæreevnen på blød eller opkørt råjord med geotekstiler og geonetDer findes flere metoder til at forøge bæreevnen på blød eller opkørt råjord. Baggrunden for at anvende geotekstiler og geonet i vejbygningsopgaver er bl.a. de store miljømæssige omkostninger, der er forbundet med blødbundsudskiftning. Frem for at fjerne den bløde eller opkørte underbund, kan man på fornuftig økonomisk måde stabilisere eller forstærke underbunden ved brug af geotektiler eller geonet.

I dag findes der et utal af referenceprojekter over hele verden, hvor geotekstiler og geonet på bedste vis har løst komplicerede jordbundsproblemer.


Geotekstil som separation

Problematikken omkring separation mellem den bløde underbund og bærelagene håndteres i dag ved indbygning af geotekstiler, som udlægges direkte på råjorden. Herved hindres en sammenblanding af bærelag og råjord. Geotekstilernes primære funktion er at separere, hvilket især er vigtig i forbindelse med dynamisk påvirkning fra trafikbelastning.

Trafikbelastning kan nemlig være medvirkende til at porevand pumper finpartikler op fra underbunden og op i bærelagene. Ved at indbygge geotekstilet mellem lagene etableres der et effektivt filter, der forhindrer denne opblanding, samtidig forstærker det bærelaget bæreevne.Underbundens betydning ved valg af geotekstil

Valget af geotekstil er meget afhængig af underbundens beskaffenhed. Da den primære funktion er at separere materialerne, er det nødvendigt at vurdere risikoen for perforering af geotekstilet. Der er naturligvis forskel på, om underbunden består af fine lerpartikler eller om der er tale om en stenet og grov overflade.

Geotekstilets brudforlængelse kan ligeledes være af stor betydning. Ved brug af geotekstiler på meget blød eller opkørt underbund er det ikke usædvanligt, at der opstår deformation på over 50% i geotekstilet. Geotekstilets filtrerende og drænende egenskaber er især vigtige, når geotekstiler indbygges på særligt vandholdige områder med et højt indhold af finpartikler i underbunden.

Geonet som vejarmering

Geonet anvendes ofte som armering til at forstærke bærelaget. Dette skyldes primært, at geonettet åbne maskestruktur fastlåser stenfyldet fra overliggende bærelag. Denne kombination gør det muligt at skabe en vandret kraftoverførsel til geonettet. Herved øges trykspredningsvinklen, som i praksis resulterer i en ganske betydelig forøgelse af bæreevnen.

Som sidegevinst opnås en betragtelig reduktion og udjævning af differenssætninger pga. geonettets pladevirkning. Geonet kan anvendes i kombination med geotekstil. Effekten af geonet er naturligvis afhængig af underbundens styrkeparametre samt geonettets produktegenskaber.

Armeringseffekt i forhold til underbundens styrke

Indvirkningen på E-modulet, målt på oversiden af de ubundne bærelag Eo, kan i høj grad relateres til den konkrete opbygning. For bundmoduler i området Eu » 2-60 MN/m2 målt på råjordsplanum, er der ved indbygning af 40-50 cm stabilgrus henholdsvis armeret og uarmeret fundet følgende sammenhæng:

Armeringseffekt i forhold til underbundens styrke
OpbygningEffektindeksEu » 2 MN/m2EffektindeksEu » 5 MN/m2EffektindeksEu » 10 MN/m2Effektindeks*Eu » 60 MN/m2
Uarmeret25406080
Armeret m. geonet100100100100
Som reference (indeks 100) anvendes Tenax LBO 330. *(Effektindeks fundet ved forsøg på 35 cm stabilgrus). For ekstremt lave E-moduler i planum er effekten af armering med geonet meget iøjnefaldende.

For stigende E-moduler i planum er effekten af geonettet aftagende. Ikke desto mindre vil man kunne registrere en forøgelse af bæreevnen på ca. 25% ved indbygning af geonet på et råjordplanum med en E-værdi Eu » 50-60 MN/m2. I de fleste opbygninger kan geonet reducere bærelagstykkelsen med 30-40% i forhold til en uarmeret opbygning.Individuelle løsninger

Efter ønske udarbejder vi gerne - i tæt samarbejde med dig - individuelle løsningsforslag.

Har du nogle spørgsmål om jordarmering, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten