Vejbygning - konstruktionsforslag og løsningerFind løsningsforslag på veje- og pladsstabilisering, forbelastede dæmninger, kompensationsopbygninger og pæledæmninger.I takt med udbygningen af infrastrukturen over det meste af verden, er der gennem de seneste årtier skabt et øget behov for alternative løsninger indenfor vej- og pladsopbygninger på blød og problematisk underbund.

Samtidig har miljølovgivningen mange steder været medvirkende til at sætte ekstra fokus på alternativer for at undgå de traditionelle blødbundsudskiftninger. Årsagen hertil er primært de miljømæssige problemer ved deponering, men også de økonomiske omkostninger har stor betydning.

Foruden blødbundsudskiftning skelner vi mellem 4 løsninger:Vej- og pladsstabilisering

Der findes flere metoder til at forøge bæreevnen på blød og opkørt råjord. Gammelkendte løsninger er blevet erstattet af nye, der gør brug af syntetiske produkter, f.eks. geotekstiler og geonet - hvilket er en mere effektiv og mere økonomisk.

LÆS MERE


Forbelastede dæmninger

Princippet ved forbelastning er at fremskynde de sætninger, som den fremtidige vejkonstruktion vil resulterer i. Det sker ved at påføre den bløde bund en belastning, som er væsentligt større end den endelige belastning.

LÆS MERE


Pæledæmninger

Armerede pæledæmninger til anlæg af veje og jernbaner bruges primært til projekter, hvor der skal tages hensyn til den tidsmæssige gennemførelse i forhold til f.eks. forbelastning.

LÆS MERE


Kompensationsopbygning

Ved at kompensere for ekstrabelastninger i sætningsfølsomme områder, kan der skabes ligevægt i forhold til de eksisterende forhold.

LÆS MEREHar du nogle spørgsmål om jordarmering, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten