Vejbygning - konstruktionsløsninger
​​​​​​​

Vi er førende leverandør indenfor anlægsteknik med mere end 30 års erfaring i løsninger til jordarmering og stabilisering i forbindelse med vejbygning.

Vi tilbyder professionelle løsninger, der giver reelle og attraktive besparelser i omkostninger og tid, og som tager mest mulighed hensyn til miljøet.  

Brug vores viden og erfaringer i dit projekt

Hos Byggros får du et team af professionelle rådgivere og konsulenter, som gerne hjælper med at udvikle produktspecifikke løsninger, der passer til dine behov. Vi laver også gerne et komplet konstruktionsdesign til netop dit projekt.

Vores sortiment af innovative anlægstekniske produkter er skabt gennem vores erfaring med hundredevis af projekter udført i mange forskellige klimatiske forhold og jordtyper i Danmark, Sverige og Norge. Derfor kan vi give dig en unik vejledning og vurdering af, hvordan du anvender vores produkter og løsninger, så du opnår det bedste og mest økonomiske slutresultat.

Når vores team bliver involveret allerede i den indledende fase, kan vi hjælpe dig med at spare både tid og penge gennem udvikling af løsninger. Vi kan vurdere, om det kan gennemføres ved brug af vores produkter eller systemer og give vejledende budgetomkostninger til at gennemføre dit projekt bedst muligt.

Miljømæssigt forsvarlige løsninger

I de fleste anlægsopgaver skal der flyttes jord og anvendes fyldmaterialer. Det indebærer typisk en del transport. Når vi udarbejder løsninger til vejkonstruktion, har vi altid fokus på, at opgaven skal løses med mest muligt hensyn til miljøet. Derfor anvender løsningen, så vidt det er muligt, tilstedeværende eller genindvundet fyldmateriale. Ved brug af fyld fra pladsen til armering, minimeres tilkørsel og dermed reducerer vi forureningen i forbindelse med transport.

Få kompetent rådgivning om anlægstekniske løsninger

Kontakt os på tlf.
5948 9000

- eller tag et kig på vores brede udvalg af produkter, der spænder lige fra geotekstiler, geomembraner og geonet til asfaltarmering.

Du kan se alle vores anlægstekniske produkter herVejkonstruktioner

Herunder finder du beskrivelser og guides til vejbygning og stabilisering af bund og skrænter.

Forbelastning af blød bund


​​​​​​​​​​​​​​Forbelastning af vejdæmninger på blød bund

Blødbundsforekomster kan være en udfordring i forbindelse med vejkonstruktioner. Ved at etablere en forbelastning på disse arealer, kan du i mange situationer opnå en sikker, miljømæssig og anlægsøkonomisk attraktiv løsning.

Læs mere om: Forbelastning af blødbund  
Vejstabilisering med geoarmering


Forøg bæreevnen på blød eller opkørt råjord

Frem for at fjerne den bløde eller opkørte underbund, kan du på en både fornuftig og økonomisk måde stabilisere eller forstærke underbunden ved brug af geotektiler eller geonet.

Læs mere om: Vej- og pladsstabilisering - metodeanvisning


Skab ligevægt i bæreevnen i sætningsfølsomme områder

Du kan kompensere for ekstrabelastninger i sætningsfølsomme områder, ved at indbygge letvægtsmaterialer, såsom letklinker og geonet. Denne løsning er med til at øge områdets bæreevne.

Læs mere om: Lastkompensation
Vejstabilisering med geoarmering


Løsning til blødbunds forekomster- når tiden er en vigtig faktor

Ved at vælge en konstruktion, der er baseret på en armeret pælekonstruktion ved blødbunds forekomster, reducerer du byggetiden væsentlig.

Læs mere om: Pæledæmninger


Erosionssikring af våde og tørre skrænter

Forebyg erosion med permanente eller midlertidige løsninger. Du kan sikre dig imod erosion på en læng række måder, afhængigt af om din skrænt er udsat for vind eller vand.

Læs mere om: Erosionssikring


Opdriftssikring i ledningsgrave

Du kan hurtigt komme til at bøvle med opdrift , når du har et højt grundvandsspejl eller begrænset ballast på oversiden af for eksempel tomme ledninger eller tanke. Ved at benytte geonet til ballastering, kan du løse problemet på en både nem og økonomisk måde.

Læs mere om: OpdriftssikringKontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com