Vejbygning - konstruktionsløsninger
​​​​​​​

Vi er førende leverandør indenfor anlægsteknik med mere end 30 års erfaring i løsninger til jordarmering og stabilisering i forbindelse med vejbygning.

Vi tilbyder professionelle løsninger, der giver reelle og attraktive besparelser i omkostninger og tid, og som tager mest mulighed hensyn til miljøet.  

Brug vores viden og erfaringer i dit projekt

Vi tilbyder et team af professionelle rådgivere og konsulenter som gerne hjælper med at udvikle produktspecifikke løsninger, der understøtter dit behov. De laver også gerne et komplet konstruktionsdesign til netop dit projekt.

Vores sortiment af innovative anlægstekniske produkter er skabt gennem vores erfaring med hundredevis af projekter udført i mange forskellige klimatiske forhold og jordtyper i Danmark, Sverige og Norge. Derfor kan vi give dig en unik vejledning og vurdering af, hvordan man anvender vores produkter og løsninger, så du opnår den bedste og mest økonomiske slutresultat.

Når vores team involveres i dit projekt på et tidligt tidspunkt, kan vi, allerede i den indledende fase, hjælpe dig med at spare både tid og penge gennem udvikling af løsninger. Vi kan vurdere om det kan gennemføres ved brug af vores produkter eller systemer og give vejledende budgetomkostninger.

Miljømæssig forsvarlige løsninger

I de fleste anlægsopgaver skal der flyttes jord og anvendes fyldmaterialer. Det indebærer typisk en del transport. Når vi udarbejder løsninger til vejkonstruktion, har vi altid fokus på, at opgaven skal løses med mest muligt hensyn til miljøet. Derfor anvendes, så vidt det er muligt, tilstedeværende eller genindvundet fyldmateriale. Ved brug af fyld fra pladsen til armering, minimeres tilkørsel og dermed reduceres forureningen i forbindelse med transport.

Få kompetent rådgivning om anlægtekniske løsninger

Kontakt os på tlf.
5948 9000

- eller tag et kig vores brede udvalg af produkter, der spænder lige fra geotekstiler, geomembraner og geonet til asfaltarmering.

Du kan se alle vores anlægstekniske produkter herVejkonstruktioner

Herunder finder du beskrivelser og guides til vejbygning på blødbundsforekomster.

Forbelastning af blød bund


​​​​​​​​​​​​​​Forbelastning af vejdæmninger på blød bund

De sætningsgivende lags mægtighed varierer meget og består typisk af sandet gytje, dynd og tørv. Lagene er ofte placeret i lavtliggende områder eller i havnebassiner, hvor vandindholdet i aflejringerne er relativt højt. Ved at etablere en forbelastning på disse arealer, kan der i mange situationer opnås en sikker,  miljømæssig og anlægsøkonomisk attraktiv løsning.

Læs mere om: Forbelastning af blødbund  
Vejstabilisering med geoarmering


Forøg bæreevnen på blød eller opkørt råjord

Frem for at fjerne den bløde eller opkørte underbund, kan man på fornuftig økonomisk måde stabilisere eller forstærke underbunden ved brug af geotektiler eller geonet.

Læs mere om: Vej- og pladsstabilisering - metodeanvisning
Vejstabilisering med geoarmering


Løsning til blødbunds forekomster- når tiden er en vigtig faktor

Ved at vælge en konstruktion der er baseret på en armeret pælekonstruktion ved blødbunds forekomster reduceres byggetiden væsentlig.

Læs mere om: Pæledæmninger
Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com