Byjord

Fremtidens konstruerede vækstmedier til bymiljø og regnvandshåndtering

FLL-jord, bæreevne, vækstegenskaber og meget mere

Igennem de seneste årtier, har vi set et øget fokus på at optimere og udvikle nye metoder til opbygning af bybilledet og håndtering af regnvand. Dette er helt i tråd med klimaets udvikling, ligesom vi også har et større fokus på at beskytte vores natur og grundvand.

Vi ønsker at løse udfordringerne med oversvømmelser og udledninger af vejforurening til vores grundvand. Vi ønsker desuden mere grøn natur i byen, det er både forskønnende, men det hjælper også til at rense luften og sikrer et bedre miljø for indbyggerne.

Jord er jo ikke bare jord

Når vi ombygger og tilplanter byerne, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til den belastning, både jord og planter udsættes for. Vi kan ikke bare grave et bed imellem fortov og vej, plante et træ og så ellers lade det stå. Jorden skal gerne kunne kompensere for høje belastninger fra trafikken, kunne understøtte beplantning, og samtidigt kunne dræne det overskydende regnvand.

Der har hidtil ikke eksisteret et vækstmedie, der har kunnet imødekomme alle ønsker, men med vores specialdesignede vækstmedier, kan vi kombinere flere af egenskaberne på meget højt niveau.

Når vi etablerer et vej- eller regnbed i forbindelse med vejkonstruktion eller lignende i byzoner, danner vi os derfor et overblik over projektets konkrete behov i forhold til vækstegenskaber, bæreevne og filtreringsevne, for at kunne vurdere, hvilke vækstmedier, vi skal anvende for at opnå det bedste resultat.

Gode vækstegenskaber

Hvis projektets formål er vækst, for eksempel i forbindelse med etablering af vejbede eller andre typer af åbne plantehuller, hvor du ikke skal tage højde for belastning, anvender vi CityVext.

Dette er et pimpstensbaseret vækstmedie, med et højt indhold af organisk materiale. Sammensætningen betyder, at vi her har et vækstmedie med gode vækstegenskaber på grund af det organiske materiale, og høj vandtilbageholdelse på grund pimpstenen.

Pimpstenen har en ekstremt stor porevolumen og kan derfor optage op til 45 volumenprocent vand, når det er fuldt vandmættet. Denne egenskab gør vækstmediet oplagt til bybrug, hvor du ofte har en lille jordoverflade i bedet, og beplantningen derfor kan have svært ved at nå at optage nok vand til at trives.

Men når vi bruger et vækstmedie med pimpsten, får vi en kontrolleret nedsivningshastighed, hvilket betyder, at planterne har meget længere tid til at opsuge den nødvendige væske.

Bæreevne til belægning

Hvis projektet skal kunne håndtere belastning i forskellig grad, anvender vi RodVext.

Dette vækstmedie er pimpstensbaseret med en veldefineret skeletstruktur, hvilket giver en betydelig og dokumenteret bæreevne. Derfor kan dette vækstmedie anvendes under belægninger, såsom asfalt, fliser eller lignende, hvor du oplever belastning i form af gangtrafik eller kørsel.

Vækstmediet har stadig gode vækstegenskaber, men er udviklet med særligt fokus på bæreevne, så du ikke risikerer sætningsproblemer i fremtiden. På grund af pimpstenen er vækstmediet stabilt og kan modstå høj belastning over lang tid.

Højt iltindhold og vandkapacitet giver gode vækstforhold

Når vi arbejder med belagte overflader, er der forskellige udfordringer i forhold til plantevækst. Belægningen hindrer nemlig den direkte vej til beplantningens rødder for både vand og ilt. Begge dele er livsvigtige for planternes vækst, og det er derfor vigtigt, at vi anvender vækstmedier, der tager højde for både vand- og iltoptag.

På grund af materialets porøse struktur, har RodVext et exceptionelt højt iltindhold. Dette betyder både, at materialet kan indeholde store mængder vand, men også at iltindholdet holder sig på 25 % eller over, hvilket giver gode forhold for beplantning til trods for høj belastning.

Filtrering af regnvand

Når vi arbejder mere specifikt med regnvandshåndtering, såsom etablering af regnbede, hvor der er et krav om filtrering, anvender vi FilterVext.

Dette vækstmedie er designet specielt til at kunne filtrere og rense regnvandet, efterhånden som det løber igennem vækstmediets porøse struktur. Vækstmediet er derfor også designet til at håndtere store mængder af regnvand på én gang.

Ligesom de andre typer af vækstmedier, har FilterVext glimrende vækstegenskaber og bæreevne, men skal især anerkendes for dets filtrerende egenskaber.

Regnbed værløse

Alle projekter har unikke udfordringer – og løsninger

Så godt som alle vores løsninger er unikt sammensatte efter projektets kompleksitet for at imødekomme projektets specifikke behov.

Et eksempel kan være et regnbed, hvor du ønsker høj filtreringsevne til at rense regnvandet, god bæreevne til at håndtere belastning fra trafik i siderne, og samtidigt ønsker en frodig bevoksning i gadeplan.

Vores konstruerede vækstmedier er gennemtestede og både bæreevne og vækstegenskaber er veldokumenterede. Vi kan altid stå inde for vores vækstmedier, idet vi ikke baserer medierne på muldjord eller andre svært replikerbare materialesammensætninger, men derimod anvender materialer, hvor vi kan garantere både den fysiske og den kemiske sammensætning.

Det betyder også, at vi kan garantere vækstmediets egenskaber og til enhver tid kan replikere dem.

Få kompetent rådgivning om regnvandsløsninger - lige fra idé og projektering til installation og drift

Nadiakontaktbillede (1)

Vores regnvandsløsninger er udviklet af eksperter...

Vores regnvandsløsninger er udviklet i tæt samspil mellem vores samarbejdspartnere
og vores in-house team af anlægs- og gartneriteknologer med speciale i vækstmedier,
dyrkningsforholde og permeable belægninger, LAR og grønne tage samt ingeniører
med speciale i geoteknik, udskillerteknik og magasinløsninger.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.