Enkamat 3000X1000px

Erosionsløsninger

Erosionssikring ved tørre skrænter

Sikring af skråninger over vandspejl - midlertidig eller permanent?

Når vi taler om tørre skråninger, så mener vi skråninger, som udelukkende påvirkes af regn eller vind og altså ikke er i direkte kontakt med vand. Tørre skråninger er for eksempel vejskråninger, støjvolde, dæmninger med mere.

I mange situationer kan du hjælpe græs eller anden beplantning igennem de første år ved hjælp af en erosionssikring - uden behov for eftersåning. Erosionssikring er derudover en relativt beskeden anlægsomkostning.

Erosionssikring af skrænt med kokosnet

Hvordan får jeg den optimale erosionssikring?

Flere ting er afgørende, når du skal vurdere, hvilken løsning, der er bedst til lige præcis dit projekt. Du skal overveje faktorer som for eksempel skråningens hældning, skråningens længde, hvilken jordart skråningen er af, eller om det skal være en permanent eller midlertidig erosionssikring og lignende. Når du skal finde ud af den optimale løsning, er der to muligheder at vælge imellem:

  • Midlertidig erosionssikring
  • Permanent erosionssikring

Midlertidig erosionssikring

Her taler vi om en sikring, der skal beskytte skråningen, indtil bevoksningen har fået fat, og du ikke længere forventer problemer med erosion. Her anvender du biologisk nedbrydelige net, produceret af kokos, jute eller biofibre. Disse produkter nedbrydes normalt efter 1-5 år afhængigt af råmateriale, tykkelse og biologiske forhold.

De biologisk nedbrydelige produkter har samtidig den meget positive egenskab, at de kan optage vand svarende til flere gange deres egen vægt. Dette betyder, at bevoksningen har særligt gode vækstbetingelser i tørre perioder.

Du kan læse mere om biologisk nedbrydelige erosionsnet her.

Permanent erosionssikring

Står du med nogle meget stejle eller meget lange skråninger eller skråninger af en jordtype, der er særligt følsom overfor erosion, kan du med fordel vælge en permanent løsning til erosionssikring. ​​​​​​​

Ikke nedbrydelige erosionsmåtter

Her kan det anbefales at anvende de tredimensionelle erosionsmåtter, der typisk er produceret af polyamid (nylon), polyethylen eller polypropylen. Disse erosionsmåtter er stort set ikke-nedbrydelige og skaber en armeret, struktureret sammenhængende vækstmåtte, der holder jorden på plads, så revner og skred ikke sker.

Ofte anvendes erosionsmåtter, hvor der ønske en græsbeklædt skråning, men det er også muligt at plante træer og buske på skrænten.

Du kan læse mere om vores erosionsmåtter her.

Beklædning af skrænter med erosionsmåtter

 

Græsarmeringsblokke til mindre skråninger

I parker og institutioner skabes ofte skråninger og små bakker for at skabe en varieret landskabsudformning. Udfordringen er at de, ud over vind og regn, ofte bliver udsat for kraftig mekanisk slitage fra gangtrafik og leg. 

Her kan vi anbefale at vælge græsarmeringsblokke af frostsikret LDPE genbrugsplast, der på grund af blokkenes sammenhængende struktur udgøre en meget effektiv sikring.

De kan i udstrakt grad formes efter skrænten og findes i flere typer og størrelser. De kan fyldes med vækstjord og såes til med græsfrø eller frø fra vilde planter. Ligeledes kan de fyldes med perlesten eller granitskærver.

Du kan læse mere om græsarmeringsblokke her. ​​​​​​​

Græsarmeringsblokke

Geoceller til gold og sandet skråning

Det kan være vanskeligt at finde beplantning der kan vokse på sandet eller stenet skråninger, da der ikke er meget næring til planterne.

Derfor kan det være nødvendigt at tilføre et muldlag til skråningen. For at fastholde muldlaget er det en fordel benytte geoceller.

Geocellerne ligger ovenpå et lag af geotekstil eller geonet og laver en række celler, som fyldes op med muldjord, som du derefter kan beplante. Geocellerne kan indeholde 10-20 cm muldjord.

Geocellerne er også en oplagt løsning, hvis du står med en blød skråning, som du gerne vil have stabiliseret, så den bedre kan holde til f.eks. gangtrafik og legende børn.

Du kan læse mere om forskellige typer geoceller her

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.