Enkamat 3000X1000px

Erosionssikring ved våde skråninger

Erosionssikring ved våde skråninger

Professionelle løsninger til erosionsbeskyttelse i områder med vandpåvirkning

Hvilken løsning er den optimale?

Hvilket produkt, der er bedst til at løse dine problemer med erosion, afhænger af hvilken vandpåvirkning, skråningen er udsat for. Du skal overveje faktorer, såsom vandhastighed i strømmende åløb og kanaler, bølgehøjde, skråningens hældning, skråningens længde, hvilken jordart skråningen er af, samt hvilke krav, du har til erosionssikringens levetid.

Permanent erosionsløsninger

Hvis skråningen er udsat for en tilbagevendende risiko for erosion, kan det være nødvendigt, at du vælger en permanent løsning, for eksempel på grund af strømforhold, bølgeslag eller lignende. Ved en permanent løsning, sikrer du arealet, som ligger under vand og også den del af skråningen, som ligger 0,5 – 1,0 m over højeste vandstand.

Afhængig af længden på skråningen kan det ofte være en fordel at benytte mere end én type måtte/net. Du kan eventuelt kombinere de permanente erosionsløsninger med biologisk nedbrydelige erosionsnet, for at opnå en mere økonomisk attraktiv løsning.

Løsning til særlige udsatte kystskråninger

Ved kystlinjer kan skråningen være udsat for særlige strømforhold og hvor vandpåvirkningen er kraftig, er det nødvendigt med en stærkere permanent løsning. Her kan du med fordel anvende præfyldte geosyntetiske betonmadrasser, som på grund af den sammenhængende struktur er meget effektiv sikring i de situationer. 

Få mere info om geosyntetiske betonmadrasser 

Incomat betonmadras til kystsikring

Individuelle løsninger

Der kan være mange løsningsmuligheder på den samme erosionsudfordring. Vores geotekniske team hjælper dig gerne med at udarbejde et optimalt individuelle løsninger til dit projekt. 

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.