Aarsager Til Skimmelsvamp 1182X688px

Hvad er årsagerne til skimmelsvamp?

Skimmelsvamp i bygningen skyldes ofte uhensigtsmæssige fugtforhold

Årsagerne til skimmelsvamp kan overordnet opdeles i 4 kategorier…

  • Konstruktionsbetingede skader, f.eks. kolde kældervægge og kuldebroer i bygningen.
    Konstruktionsbetingede skader opstår typisk ved utilstrækkelig eller manglende fugtspærre i bygningens gulv-, mur-, eller loftskonstruktion, forkert udført efterisolering, dårlig inddækning af tagvinduer eller manglende ventilation.

  • Vandskader, f.eks. ved oversvømmelse efter skybrud, ved rørbrud og efter brand. Vandskader kan også opstå i forbindelse med utætte vandrør eller kloakker, men også ved mangelfuld udbedring af skader på tag og tagrender.

  • Uhensigtsmæssige brugsvaner – den måde vi benytter boligen på giver høj fugtbelastning. De store syndere er tørring af tøj indendørs, manglende udluftning og ventilation samt forkert opvarmning af boligen.

  • Forurening, typisk støvbundne skimmelsporer der kommer grundet fugt og manglende rengøring.

Grundlaget for skimmelsvampen skal fjernes - Det er ikke nok blot at fjerne skimmelvæksten

Når du har fundet årsagerne til skimmelsvampen i din bolig, er det meget vigtigt, at du eliminerer fugtproblemerne der skaber grundlaget for skimmelvæksten.

Hvis du bare nøjes med at fjerne selve skimmelsvampen, vil problemerne opstå igen i løbet af meget kort tid.

Fik du læst?

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.