Sedum Light 3000X1000px

BGreen-it Sedum Light sedumtag

BGreen-it Sedum Light

Grønne tage til lette konstruktioner

Det grønne sedumtag, BGreen-it Sedum Light, anvendes på tage med taghældning på maks. 25o, hvor der ønskes et let ensartet grønt sedumtag med lav artsvariation.  

BGreen-it Sedum Light består af 2 komponenter; en vandholdende filtdug og en BG Premium sedummåtte. Komponenterne gør installationen af det grønne tag både hurtig og effektiv. Efter udlægningen tilpasser sedumbeplantningen sig til de aktuelle forhold, og de 2 – 3 stærkeste arter vil herefter dominere.

Fordele ved BGreen-it Sedum Light sedumtag

 • En meget let opbygning og ensartet udtryk
 • Færdigt sedumdække efter udlægning
 • Minimal vedligeholdelse
 • Grogaranti ved korrekt vedligeholdelse

Vedligeholdelse af BGreen-it Sedum Light sedumtag

Teknisk data

Systemtykkelse 40 mm
Materiale, vandholdende dug PP/PES
Vægt, vandmættet 45 kg/m2
Vandtilbageholdelse af årlig nedbør ca. 40 %
Maks. vandoptagelse ca. 20 l/m2
Brandtestet efter BRoof (t2)

 

Opbygning

 • 30 mm BG Byggros sedummåtte
 • Vandholdende drændug 1200 g/m²
 • Vandtæt membran

Den ekstensive tagvegetation er ikke egnet til ophold og aktiv benyttelse, men sedumplanterne tåler dog færdsel i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. BGreen-it Sedum Light kræver ikke en rodspærrefolie eller rodhæmmende tagpap, hvis der foreligger en vedligeholdelsesplan på taget.

Download materiale om grønne tage

 • Planlægningsguide til grønne tage og taghaver

  Løsninger til regnvandshåndtering - Brochure

  Download yderligere materiale om grønne tage

 • BG Byggros Husk At Drifte Dit Sedumtag

Sedum900x900px4

BGreen-it Planlægningsguide

Planlægningsguiden indeholder en grundig beskrivelse af alle de forskellige elementer, der tilsammen udgør et grønt tag. Find info om vores standardsystemer, uddybende data om de enkelte produkter og viden om, hvilke forhold, der er vigtige at tage i betragtning, når du overvejer et grønt tag.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.