Groenne Taghaver 1182X688 2

BGreen-it Taghaver

BGreen-it Taghaver giver mulighed for anlæg af smukke og frodige haver på tage og terrændæk

BGreen-it Taghaver hører under kategorien intensivt grønt tag

På taghaver er den intensive tagvegetation både egnet til ophold og aktiv benyttelse. Systemet tilbyder et utal af designmuligheder, hvor beplantning, som prydplæner, buske, træer og bede, kan kombineres med befæstelser og andre haveelementer som f.eks. plantekummer, pergolaer o.l.

Taghaver giver et varieret udtryk, og det intensive tagsystem gør det muligt at opbygge taghaven eller tagterrassen som en traditionel have i terrænniveau.

Fordele ved BGreen-it Taghaver

 • Øger boligens salgs-og udnyttelsesværdi
 • Utallige designmuligheder
 • Lave investeringsomkostninger
 • Ideel teknisk løsning
 • Forbedring af bygningsklimaet
 • God vandabsorbering - optager regnvand og skåner afløbssystemer
 • Beskytter membran ved omvendte tage

Anvendelse og funktion

Et intensivt grønt tag gør det muligt at udnytte den femte facade til et brugbart uderum i umiddelbar forlængelse af bygningen. Her kan der skabes udfoldelsesmuligheder som svarer til lignende arealer i terrænniveau.

Grønne taghaver er en enkel og nem løsning til at skabe grønne miljøer i tætbebyggede byområder. Ofte ser vi bygningens tag anvendt til tagterrasser, legearealer eller prydhaver med græs, stauder og gangarealer.

En udnyttelse af tagarealet til anlæggelse af en taghave, vil give bygningen en stor værdiforøgelse, da det øger boligens aktive areal.

Opbygning af en typisk grøn taghave

Principtegning - Opbygning af grøn taghave

Teknisk data for BGreen-it taghaver

Vægt, vandmættet

350 - 1300 kg/m², efter jordtykkelse

Materiale, dræn- og vandreservoir

HIPS genbrugsplast

Systemtykkelse

300 - 1000 mm

Vandtilbageholdelse af årlig nedbør

Op til 90 %

Vandtilbageholdelse i dræn- og reservoirpladen

19,59 liter vand/m²

Maks. vandoptagelse

150 - 440 l/m2

Rodhæmmende membran

Rodfast tagpap eller rodspærrefolie

Download generelt materiale om grønne tage

 • Planlægningsguide til grønne tage og taghaver

  Vedligeholdelsesplan for BGreen-it Taghaver

  Download yderligere materiale om grønne tage

Diacel Groent Tag 900X900px3

Referencer

Vi har gennem årene dimensioneret, installeret og vedligeholdt en lang række forskellige BGreen-it grønne tagløsninger.
Her kan du kigge nærmere på en lang række af de grønne tagløsninger, vi har dimensioneret og leveret, så du kan få inspiration til din nye grønne tagløsning.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.