Lecaletklinker 1182X688

Leca® letklinker - et naturligt letvægtsprodukt til grønne tage

Letklinker fra Leca® til grønne tage

Det ideelle fyldmateriale med drænende og isolerende egenskaber

Letklinkerne er ideelle som fyldmateriale på grønne tage, både på flade og let skrånende tage og over parkeringskældre og lign. Letklinkerne kan også benyttes under gangstier og andre områder med trafik, her kan det dog være nødvendigt at vibrere let med en pladevibrator.

Vi tilbyder 2 typer Leca® Letklinker,10 - 20 mm coated og 10 - 20 mm IKKE coated. Begge typer er velegnede til brug i drænlaget på grønne tage, jævnført de tyske FLL-retningslinjer (Forschungsgesell-schaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.; ”Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing 2008”).

Materialebeskrivelse

Grundmaterialet i Leca® Letklinker er fed plastisk ler, som brændes i roterovne, hvor leret ekspanderer til små korn. Ved brændingen forsvinder alt overskydende organisk materiale. De små lecakorn består derefter af tusindvis af små luftceller med en hård skal af brændt ler.

Letklinker er en let og effektiv løsning som fyldmateriale på grønne tage, da letklinkernes densitet kun er en syvendedel af traditionelle knuste materialers, og har gode drænende egenskaber.

Vandtilbageholdelsesevne

Leca® Letklinkernes evne til at tilbageholde vand og dermed forsinke afstrømningen fra det grønne tag er en afgørende egenskab. Udløbskoefficienten er testet, jævnfør FLL, og værdierne er baseret på en testopstilling af et tag med en hældning på 2 % og et 200 mm lag af Leca® letklinker.

Nem og hurtig levering og udlægning - også i højden

Leca® letklinker kan blæses på plads ved hjælp af blæsebiler og blæseslanger.
Derefter fordeles de manuelt på tagkonstruktionen. Dette gør levering og anbringelse let, også ved arbejde i højden, hvor leveringen ofte kan være en udfordring.

Egenskaber for letklinkerne

• Frostsikker
• Høj permeabilitet og vandkapacitet
• Lav vægt
• Brandsikker
• Stabil kvalitet
• Gode varme- og lydmæssigeegenskaber

Fakta om letklinkerne

Produktnavn Leca® 10-20 Metode
Løst lejret densitet, tørt kg/m3 +/- 15 % 250 EN 1097-3
Kornstørrelse mm   8/20 EN 933-1
Kornform     Rund/ knækket  
Hulrum %-volumen   45 EN 1097-3
Vandabsorption %-volumen/
%-vægt
5 min. 3/12 EN 1097-6
  %-volumen/
%-vægt
1 time 4/16 EN 1097-6
Permeabilitet
(cirkaværdier)
k (cm/s)   36  
Tilbageholdelse
(cirkaværdier)
Afløbsskoefficient 200 mm lag 0,7 EN 12056-3

Download

  • Leca Letklinker - Bæredygtighedsbrochure

  • Leca® Letklinker - Datablad

  • EPD Leca® Letklinker 10-20

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.