BGreen-it Living Wall

Grøn væg - BGreen Living Wall

BGreen-it Living Wall er et specialudviklet modulsystem, der består af plantemoduler med indbygget vandreservoir og specialblandet pimpstensbaseret substratjord. Det er simpelt og hurtig at montere enten direkte på murværket eller på et egnet skinnesystem.

Et revolutionerende vandingssystem

BGreen-it Living Wall har et unikt revolutionerende vandingssystem, hvor vandfordelingen udelukkende fungerer via gravitation. Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden.

Der er plads til 45 ltr. vand pr. m2, hvilket betyder, at den grønne væg kan tåle at være uden vandtilførelse i mindst 14 dage. Planterne og og substratjorden vil således altid være præcis lige så våde, som hvis de voksede i terræn, og dermed følge deres naturlige cyklus. Herved opstår der ikke barrodsfrost, og planterne klarer sig fint gennem vinteren.

Regnvand fra taget kan bruges til vanding af den grønne væg

BGreen-it Living Wall gør det muligt at benytte regnvandet fra tagrenden til vanding af den grønne væg. Vandet vil fordele sig i plantemodulerne og fylde vandreservoiret op.

Det er nemlig muligt at tilslutte den grønne væg til nedløbsrøret fra taget for at udnytte regnvandet optimalt. Nedløbsrøret kan tilsluttes direkte på øverste række i væggen og igen i nederste række. Så ledes regnvandet gennem væggen, hvor jorden optager det vand der er behov for, mens overskydende vand ledes retur i bunden af væggen. På den måde udnyttes regnvandet optimalt.

Download

  • BGreen-it Living Wall - Brochure

  • BGreen-it Living Wall - Drift og vedligeholdelse

Sådan opbygges en BGreen-it Living Wall grøn væg

Teknisk konsulent Torben Hoffmann fortæller om, hvordan man opbygger en BGreen-it Living Wall grøn væg med det revolutionerende, indbyggede vandingsreservoir

Galleri

Bgreen It Living Wall

Referencer - Grønne vægge

Her kan du kigge nærmere på en række af de grønne BGreen-it vægge som vi har projekteret og installeret.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.