Bgreen It Vertical Plantekoncept 3 3000X1000px

Plantekoncepter

Plantekoncepter

Plantesammensætningerne er designet og testet i facadesystemet af landskabsarkitekter og gartnere, med fokus på at finde robuste og sunde arter til æstetisk og årstidsvarierende beplantninger. 

Evergreen

Evergreen

Høj andel af stedsegrønne stauder, græsser og småbuske. Facaden med dette koncept vil fremstå grøn og levende, og vil have et ensartet frodigt udseende over året. Enkelt blomstring og bærsætning. Stedsegrønne småbuske danner skjul, og mulighed for sangfugles redebygning. Plantesammensætningen vil kun blotte frontmaterialer i mindre grad om vinteren.

Forest Edge

Forest Edge

Ekstra grøn og frodig med saftfyldte og synlige bladstrukturer. Plantesammensætningen fokuserer på strukturdannende bladformer, som drager øjet og skaber et roligt udtryk. Bregner, storbladede stauder og småbuske giver det karakteristiske udtryk.

Grassland

Grassland

Lys og luftig plantesammensætning med græsser og stauder. De karaktergivende lette græsser med svajende aks bølger i vinden og skaber et naturligt og levende udtryk.

Enkelte blomster i sommermånederne og aks som fungerende vinterstandere.

Low Maintenance

Low maintenance

Simpel og velfungerende sammensætning med kompakte og robuste stauder, småbuske og græsser. Overvægt af langsomt voksende stedsegrønne arter.

Mellem blomstring i sommermånederne. Plantesammensætningen vil kun blotte frontmaterialer i mindre grad om vinteren.

Summer Bloom

Summer Bloom

Blomsterrig og frodig. En plantesammensætning, som stråler af sommer og sol i de varme måneder og skaber blikfang. Overvejende stauder og enkelte græsser. Sommer- og vinterperioderne vil stå i kontrast til hinanden, da plantesammensætningen vil trække sig i vintertilstand, og blotte det valgte frontmateriale.

Biodiversity

Biodiversity Insect

Flora og fauna går hånd i hånd i denne plantesammensætning. Blomstrende og bærsættende plantearter, der samlet giver en lang blomstringsperiode, sikrer fødeemner for insekter og bær til fugle. Småbuske skaber naturlige redemuligheder for sangfugle.

Biodiversiteten kan yderligere understøttes med biodiversitets-elementer som redekasser, insekthoteller, flagermusboxe mm.

Kamilla 5

Med hjælp fra planterådgiver for Vertical, tilpasses plantesammensætningerne projektets lysforhold indenfor de anførte plantekoncepter

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.