UDGÅET Alarmsystemer 3000X1000px (1)

Alarmsæt til olielagstykkelse, overløb og slamlagstykkelse

Alarmsæt LAL-SRW-189 til overvågning af olielagstykkelse, overløb og slamlagstykkelsen.

Alarmsættet LAL-SRW-189 består af:

 • Alarmsystem LAL-SRW 3
 • Vægboks NVO5-KV, kapsling IP65, til LAL-SRW
 • Lagtykkelsesføler KVF-104-PF med 5 m kabel
 • Overløbsføler NVF-104/34-PF med 5 m kabel
 • Slamlagsføler SLU-103-PF med 5 m kabel
 • Ophængsbeslag NVO5-B til føler
 • ​Samledåse LAL-SK2 til forlængelse af følerkabler

Beskrivelse af lagtykkelsesføler:

 • Overvåger olielagstykkelse
 • Skelner mellem vand og olie/benzin, og mellem vand og luft
 • Sender akustisk og visuel alarm ved kritisk driftstilstand
 • Ved alarm i tide, undgås at olie trænger ud i spildevandet

 

Beskrivelse af overløbsføler / niveaualarm:

 • Sender et signal, når den foruddefinerede væskestand overskrides
 • Skelner mellem luft og væske
 • Sender akustisk og visuel alarm ved høj væskestand
 • Ved alarm i tide, opdages om flydelukke er spærret eller koalescensfiltret er tilstoppet

 

Beskrivelse af slamlagsføler:

 • Overvåger slamhøjden i slamfang eller olie/benzinudskillere
 • Sender signal, når den foruddefinerede slamhøjde er nået
 • Sender akustisk og visuel alarm ved kritisk driftstilstand
 • Ved alarm i tide, undgås tilsmudsning af udskilleren og en efterfølgende dårlig separeringseffekt

Vi sælger også de enkelte dele af alarmsættet i løssalg.

Vi leverer også alarmsystemer med GSM-modem for afsendelse af data til PC eller mobiltelefon.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.