Neutraplus1182x688

NeutraPlus bypass udskiller med omløb

NeutraPlus - Bypass udskillere med omløb

Klasse II udskillere med integreret sandfang og bypass - Stor hydraulisk kapacitet og trafikbelastning i klasse D

NeutraPlus bypass udskilleren er en klasse II udskiller med integreret sandfang, op til 3570 liter. Udskilleren har en hydraulisk kapacitet op til 300 l/s, og kan rense som klasse II op til 30 l/s.

Ved mindre regnmængder ledes 100% af vandet gennem udskilleren og renses som klasse II. Regner det kraftigere end 10 % af den dimensionsgivende regn, vil vandet ledes urenset igennem den integrerede bypass-enhed i udskilleren.

NeutraPlus bypass udskilleren er en betonbeholder, der er udført i armeret beton, og kan som standard klare jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton). Samling mellem udskiller og afslutning/opføringer tætnes med Forsheda forsmurte pakninger.

Anvendelse af NeutraPlus bypass udskilleren

Udskilleren anvendes ved afledning af regnvand, f.eks. på p-pladser, hvor der kan forekomme oliespild. Du må kun anvende denne udskiller, når regnvand ledes til kloak (ikke recipient) og den må ikke anvendes til industrispildevand.​

Du anvender NeutraPlus bypass udskillere som en del af et udskilleranlæg med foranliggende sandfang og evt. prøveudtagningsbrønd.

NeutraPlus bypass udskiller med omløb

Udskillere i armeret beton -  du får en lang række fordele:

 • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
 • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring.
 • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
 • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
 • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet
 • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
 • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes
 • Brochure - Neutra olie- og benzinudskiller

 • Datablad - NeutraPlus Bypass udskiller

  Datablad - Alarmsystemer til olie- og benzinudskillere

  Datablad - MallSed sandfang

  Datablad - NeutraSed OU sandfang

 • Placering af alarmføler - NeutraPlus Bypass udskiller

 • Installationsvejledning - NeutraPlus Bypass udskiller

  Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion - NeutraPlus Bypass udskiller

 • Sikkerhed ved løft og transport af beton- og udskillerelementer

Idoil 20 LOS 1182X688

Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.