Neutraprim Koalescensudskiller 1182X688

NeutraPrim filterfri koalescensudskiller

NeutraPrim filterfri koalescensudskiller

NeutraPrim - en koalescensudskiller i helstøbt beton og lang levetid

Klasse I udskiller i beton med integreret sandfang og med kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s.

I en NeutraPrim koalescensudskiller kl. I er beholderen overfladebehandlet på indersiden, så den er olie/benzinbestandig, og alle indbygningskomponenter er fremstillet i rustfrit stål.

NeutraPrim koalescensudskilleren er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281. Beholderen har en godstykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejset armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Betonbeholderen kan klare tungt jordtryk og en trafikbelastning i klasse D (40 ton).

Disse egenskaber betyder, at det ikke er nødvendigt at placere aflastningsplader ved overkørsel. Ligeledes kan tømningsbilen komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - heller ikke når udskilleren er helt tom.

Stor egenvægt giver opdriftssikkerhed

NeutraPrim koalescensudskilleren er umiddelbart opdriftssikret i sig selv, p.g.a. dens store egenvægt, så yderligere forankring er unødvendigt. I installationsscenarier, hvor du arbejder med ekstra høj grundvandsstand (GVS), tilbyder vi opdriftssikring i form af "strittere" til omstøbning eller udragende bund.

En koalescensudskiller klasse I med sandfang

NeutraPrim har en nominel kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s.

NeutraPrim filterfri koalescensudskiller, klasse I, er med integreret sandfang/slamfang op til 9000 liter, som tilpasses den dimensionsgivende vandstrøm, og er ligeledes udstyret med et flydelukke på indløbssiden, som automatisk spærrer for indløb, når den maksimale mængde olie er nået i udskilleren.

Den patenterede filterfrie hydrodynamiske koalescensindretning fungerer ved, at tilløbsordningen leder det olieholdige spildevand gennem to vandrette hulplader. Dette får de emulgerede oliepartikler til at samles til større enheder, som dermed er i stand til at stige op til overfladen, hvor de opsamles.

Brugen af sæber kræver special udskilning

I forbindelse med brugen af sæber ved vaskepladser og lignende, hvor der skal være en koalescensudskiller, er det vigtigt, at der ikke benyttes koldaffedtningsmidler (Petroliumsbaserede sæber), da det vil give en varig emulsion af olien. Derved kan olien ikke udskilles.

Vi anbefaler derfor, at der bruges sæber med en ”spaltningstid” på under 5 minutter.

​​​​​​​Anvendelsesområder

Udskilleren anvendes primært på steder med stor smuds- og olie/benzinbelastning, som f.eks. ved påfyldningssteder, brand- og falckstationer, samt vaskepladser for entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.​​​​​​​​

NeutraPrim Koalescensudskiller

Udskillere i armeret beton -  du får en lang række fordele:

 • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
 • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring
 • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
 • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
 • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet
 • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
 • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes.
 • Brochure - Neutra olie- og benzinudskillere

 • Datablad - NeutraPrim koalescensudskiller

  Datablad - Alarmsystemer til olie- og benzinudskillere

  Datablad - Tilbehør til udskillere

 • Installationsvejledning - Udskillere Klasse I og II

  Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion - Sandfang og Olieudskiller/ Koalescensudskiller

 • Sikkerhed ved løft og transport af beton- og udskillerelementer

  Leistungserklärung - NeutraPrim koalescensudskiller

  CE-dokumentation - NeutraPrim koalescensudskiller

OMS 1 1182X688

Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.