Neutracheck1182x688

NeutraCheck prøveudtagningsbrønd

NeutraCheck prøveudtagningsbrønd i beton til alle typer udskillere

Udført i armeret beton med afløbsrende

Der kræves prøveudtagningsbrønd efter olieudskillere, benzinudskillere og fedtudskillere, hvor der forekommer stor spildevandsudledning. En prøveudtagningsbrønd etableres efter afløbet fra udskilleren, således at der kan udtages prøver.

NeutraCheck Ø1000 er udført i armeret beton af meget høj kvalitet. Betonbeholderen har en godstykkelse på 120 mm. NeutraCheck kan, som standard, klare jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton), og passer til rørstørrelser på mellem Ø 160 - Ø400 mm.

NeutraCheck prøveudtagningsbrønden har en afløbsrende og banket i bunden, hvor det er muligt at udtage en repræsentativ prøve, fra en frit faldende stråle (16 cm).

Til udtagning af spildevandsprøver ved udskilleranlæg

NeutraCheck anvendes til udtagning af spildevandsprøve, typisk ved spildevandsudledning fra industrivirksomheder og ved såvel olieudskilleranlæg som fedtudskilleranlæg. Brønden kan endvidere anvendes som inspektionsbrønd.

Du installerer NeutraCheck som en del af et udskilleranlæg og placerer den efter olie-, benzin- eller fedtudskilleren.

Udskillere i armeret beton -  du får en lang række fordele

 • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
 • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring.
 • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
 • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
 • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet.
 • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
 • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes.

Download

 • Brochure - Neutra fedtudskillere

  Brochure - Neutra olie- og benzinudskillere

 • Datablad​ - NeutraCheck prøveudtagningsbrønd

  Datablad - Sikkerhed ved løft og transport af beton- og udskillerelementer

Idoil 20 Alarmrelae 1182X688

Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.