Viased 1 1182X688px

Sedimentationsanlæg til mekanisk rensning af regnvand

Effektiv rensning af overfladevand fra tage, veje og befæstede arealer

Renser vandet for tungmetaller og partikler, før det ledes til grundvandet

Det seneste årti, har vi fået flere og flere skybrudshændelser med meget store mængder regnvand på veje og pladser, som har gjort det nødvendigt at håndtere regnvandet mere effektivt.

Det har medført mere vand, der er forurenet med partikler, tungmetaller og olie, som skal udskilles, inden det ledes til regnvandsmagasiner eller recipient. Her er et sedimentationsanlæg meget mere effektivt end de hidtidige anvendte sandfang.

Vores sedimentationsanlæg er udviklet og produceret af Mall Umweltsysteme, som producerer betonprodukter af høj kvalitet. Overalt i Tyskland, hvor der stilles høje krav til effektiv rensning af regn- og overfladevand, er der igennem de sidst 10 år installeret et stort antal anlæg, hvor de forlængst har vist deres værd.

ViaSed kan fjerne størstedelen af sediment, grus og tungmetaller i en effektiv mekanisk sedimentationsproces.

DSC 0206 1

Gå til vores download side

Her har vi samlet alt vores materiale, så du har et samlet overblik over vores datablade, brochurer mm.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.