Metaltagsfilter 3000X1000px

Tecto MVS Metaltagsfilter fra Mall

Metaltagsfilter renser overfladevandet fra dit metaltag

Undgå udledningen af skadelige stoffer med overfladevandet

Rundt omkring i gadebilledet ser vi masser af metaltage, af historiske eller arkitektoniske årsager.

Men når det regner frigiver disse tage metalioner fra tagoverfladen, der derefter ledes videre med regnvandsafstrømningen. Dette fænomen skyldes den kulsyre, der naturligt er indeholdt i regnen og de svovl- og salpetersyrer, der produceres af luftforurening.

Du kan derfor risikere, at koncentrationerne af metaller kan overskride grænseværdierne for industrispildevand, som skal renses, inden det ledes videre til recipient.

Tungmetaller som kobber, bly og zink er meget farlige for vand, selv i lave koncentrationer. Derfor skal du sørge for at have etableret en rensningsløsning til det afledte regnvand fra dit metaltag.

Systemopbygning

Vores Tecto MVS Metaltagsfilterbrønd er fyldt op med et forarbejdet, naturligt og genanvendeligt granulat. Et tilstrækkeligt dimensioneret opholdsrum er tilgængeligt over granulatet, afhængigt af in-situ jord.

Vandet ledes ind i toppen af brønden, filtreres og renses på vejen igennem granulatet og ledes ud i bunden af brønden. Det rensede vand ledes derfra til nedsivningen.

 

Tecto MVS metaltagsfilter til filtrering af overfladevand fra metaltage

Fordele

  • Første system til metaltagsfiltrering med typegodkendelse i henhold til art.41f BayWG
  • Til regnvandsbehandling af tagdækning af kobber eller zink
  • Rensegrad > 97 %
  • Tagarealer 70 - 640 m2
  • Levetid i henhold til godkendelse er 25 år
  • Inklusiv nedsivning - ingen yderligere installation af nedsivningsblokke er nødvendig

Referencer

  • Referencer - Miljøteknik

Download

  • Tecto MVS Metaltagsfilter - Datablad

Galleri

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.