Viaplus Substratfilter 1182X688

ViaPlus Substratfilter til rensning af tungmetaller i spildevand

Specielt udviklet til rensning af trafik- og tagarealer

ViaPlus Substratfilter renser spildevandet for tungmetaller, inden recipient

Hvis der anvendes tagmaterialer som kobber eller zink, er der en risiko for, at det nedstrømmende regnvand indeholder tungmetaller. Ligeledes indeholder overfladevand fra trafikarealer også tungmetaller, som stammer fra bremseklodser med kobber og partikler fra dækslid. Det er kendt viden, at tungmetaller skader miljøet - derfor er det et lovkrav, at regnvandet skal renses, inden det ledes til kloak.

Mall Umweltsystemes substratfilter ViaPlus er udviklet specielt til afvanding af trafik- og tagarealer med forurenet spildevand. Som supplement til eksisterende produkter, som f.eks. sedimentationsanlæg, virker substratfiltre specielt effektivt, når spildevandet indeholder tungmetaller og mineralske kulbrinter.

Substratfilteret er designet med en 3-trins hydraulisk funktion

Med den patenterede konstruktion opstår, afhængigt af vandtilførslen, varierende hydrauliske forhold i ViaPlus substratfiltret.

 • Ved meget lav vandtilførsel virker svanehalsen i udløbet som en sikring mod tilstopning. Vandspejlet stiger op til det øverste forgreningsrør, således at hele filtret altid er under vand.
 • Ved stigende vandtilførsel stiger vandet langsomt ind i forgreningsrøret.
 • Ved maksimal vandtilførsel, hvor faldrøret er fuldstændigt fyldt, dannes et sug, som suger den maksimale vandmængde gennem filtret.

Fordele ved et substratfilter

 • Forbehandling med Hydrocyklon
 • Slamlager til sedimenterede stoffer ​og let tilgængeligt slamrum
 • Sikker og gennemtestet fjernelse af tungmetaller, filtrerbare stoffer og mineralske kulbrinter
 • Lang levetid for filteret, på grund af varierende vandspejl (ca. 4 år)
 • Øget hydraulisk kapacitet, pga. det patenterede afløbssystem (7,5 l/s eller 45 l/s)

Her kan du anvende et substratfilter

Substratfilteret kan anvendes overalt, hvor afvanding fra trafikarealer udledes til vandløb, og hvor der er juridiske krav til spildevandets egenskaber. Dette er altid tilfældet ved udledning:

 • direkte til grundvandet
 • i vandvindingsområder
 • i vandløb med værdifulde fiskebestande og beskyttelsesværdige artsbestande


​ViaPlus substratfilteret kan også anvendes i forbindelse med rensning af tagvand fra kobber- og zinktage, idet filterenheden består af negativ ladet granulat, som adsorberer metallerne. Ved tagflader større end 500 m2 kan flere filtre kobles parallelt. Der kan eventuelt etableres et sparebassin inden filteret, og sættes en afløbsbremse, således at tilløbsflowet ikke overstiger 7,5 l/s for ViaPlus 500 eller 45 l/s for ViaPlus 3000.

Download

 • ViaPlus substratfilter - Datablad​

 • Installationsvejledning Mall ViaPlus 800 1250 3800 og 6600 03.04.2024

Sådan virker ViaPlus 500 Substratfiltret

Mall Umweltsystemes substratfilter ViaPlus er udviklet specielt til afvanding af trafik- og tagarealer med forurenet spildevand.
Som supplement til eksisterende produkter som f.eks. sedimentationsanlæg, virker substratfiltre specielt effektivt, når spildevandet indeholder tungmetaller og mineralske kulbrinter.

Sådan virker ViaPlus 3800 Substratfilteret

ViaPlus 3800 er et substratfilter ligesom ViaPlus 500. Effekten og funktionaliteten er den samme, kun dimensionerne er forskellige.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.