Filtervext 1182X688

FilterVext - et effektivt vækstmedie, der både forsinker og renser regnvand

Et konstrueret vækstmedie til indbygning i regn- og vejbede

FilterVext filtrerer og renser - oplagt til regnvandshåndtering i byer

FilterVext er særligt udviklet til at filtrere og oprense afledt regnvand fra vejbaner og fortove. Samtidig skaber vækstmediet en varig grobund for en sund beplantning.

FilterVext renser og forskønner på samme tid

FilterVext er udviklet til at forsinke og filtrere overfladevand via absorption og sedimentering. Dette bygger på pimpstenens høje permeabilitet og store porevolumen, der absorberer overfladevnadet og langsomt leder det igennem stenens poreholdige skeletstruktur.

Sammen med det organiske indhold i vækstmediet, bidrager pimpstenens skeletstruktur også til at opretholde en sund rodzone med rigelige mængder af plantetilgængeligt vand og luft til beplantningen. 

FilterVext udmærker sig i en tolagsløsning

Vi anbefaler oftest en tolagsløsning, når der bygges vej- eller regnbede, da du derved opnår den bedste rensningseffekt og vækstegenskaber.

Det øverste lag opsuger og forsinker vandet og skabe gunstige betingelser for vækst. Nederste lag giver den store magasinkapacitet og renser vandet, inden det ledes videre.

På den måde kan vækstmediet optage og tilbageholde store mængder vand over en lang periode, hvilket øger rensetiden inden udløb.

Fordele ved FilterVext

  • Gode filterevner
  • Gode vækstegenskaber
  • God bæreevne (FilterVext kan indbygges under diverse belægninger)
  • Her kan du se, hvordan FilterVext vækstmediet indgår i vores totalløsninger til regnvandshåndtering. Vækstmediet er med til at give sikkerhed i alle led – lige fra regnvandet falder på overfladen, til det ender hos recipient.

  • Vi et veludviklet distributionsnet, der giver os mulighed for at kunne levere vækstmedierne i bigbags med fly jib, med grav og tip og desuden med kran-grab mod et prismæssigt tillæg. Vi kan også hejse vækstmedierne op på tage og andre svært tilgængelige steder. Hvis du ønsker det, kan du også selv afhente produkterne på vores lager på Grønlandsvej 32, Horsens.

    Hvis du vil høre mere om vores leveringsmuligheder, eller har du spørgsmål eller specifikke ønsker til sammensætningen, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter og få en uforpligtende snak omkring mulighederne for at få det specialfremstillede jordsubstrat, der passer til dine ønsker og behov. Du kan kontakte os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

    Kontrolplan for vækstmedier

Download

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.