Rodvext 1800X1000

RodVext - et rodvenligt bærelag

Vækstmedie med unik bæreevne til urbane miljøer

RodVext anvendes, når bæreevnen er alfa og omega i byggeriet

RodVext er et specialfremstillet vækstmedie, der er designet med henblik på bæreevne. Vækstmediet har en stabil skeletstruktur og kan indbygges under belægning.

RodVext er bygget op af pimpsten og organisk materiale. Og det er netop denne sammensætning, der giver vækstmediet den høje bæreevne og gode vækstegenskaber.

Pimpsten er en vulkansk stenart med en meget stor porevolumen, der kan indeholde store mængder vand og luft. Pimpstenen er også med til at give vækstmediet dets stabile skeletstruktur, der kan håndtere selv relativt meget belastning. Derved opnår du en sund rodzone, hvor rødderne kan gro og trives, uden risiko for, at vækstmediet sætter sig med tiden.

Fire varianter

RodVext kommer i fire varianter, med varierende sammensætning. Alle RodVext-blandingerne er kendetegnet ved meget høj bæreevne, samt evnen til at optage og tilbageholde store mængder plantetilgængeligt vand og luft.

Forskellen ligger i indholdet af organisk materiale, der falder let, når bæreevnen øges.

Både pimpsten og vækstmediets organiske materiale er 100% naturligt fremkommet og vækstmediet indeholder ingen kemikalier eller kunstigt materialer.

Test af RodVexts bæreevne

RodVexts bæreevne er testet og dokumenteret via tredjeparts test udført af GEO. Testen viser, at vækstmediets bæreevne opnår E-moduler på > 45-150 MPa, hvilket overstiger FLL's guidelines for rodvenlige bærelag, selv i den blanding med mindst bæreevne.

Alle vores vækstmedier er fuldt replikerbare og vi kan derfor altid stå inde for produktets ydeevne. Og fordi vores materialer er så stabile, kan vi altid tilpasse sammensætningen til et specifikt projekt.

 • FLL og skeletjorde

  I FLL-guiden er der anvisninger til blanding af skeletjorde, men desværre indeholder den brede marginer for de materialer, der blandes sammen, og det giver usikkerhed om bæreevnen i sidste ende.

  Ved etablering af fx en vejkasse, hvor skeletjorden skal indgå i vejkonstruktionen, er FLL-guiden derfor ikke en garant for, at den kan bære nok, da det netop er en guideline og ikke en decideret standard. Det giver mening at stille krav til E-modulerne i forhold til bæreevnen, for at den kan indgå i statiske beregninger.

  Det optimale vil være at have en veldefineret måde at opbygge et stabilt vækstmedie på, som man efterfølgende kan teste, og som kan replikeres. Det er muligt at måle bæreevne (E-modul) på alle FLL 2-jorde. Kan blandingerne ikke replikeres 100 % fra gang til gang, skal der måles på alle blandinger.

 • E-modul eller elasticitetskoefficient, E, beskriver et materiales modstandskraft over for deformation. Angives i N/mm2 eller MPa.

  Elasticitetskoefficienten er forholdet mellem spænding og tøjning (længdeforøgelse eller deformation) for et lineært, elastisk materiale, inden det overgår til flydning og plastisk deformation. Jord er ikke et lineært, elastisk materiale, men opfører sig delvist som et. Derfor anskues jord tilnærmelsesvis som elastisk, fordi en given jordmatrice vil deformere ud til siderne, hvis den udsættes for en nedadgående kraft.

  Størrelsen af deformeringen benævnes delta, Δ.

 • E-modul måles enten ved laboratorietests eller i felten med hhv. statisk pladebelastningsforsøg eller minifaldlod.

  Ved laboratorietest fastlægges E-modul gennem en kompleks test, hvor forsøget under en aksialsymmetrisk spændingstilstand finder jordprøvens styrke, deformation og strømningsegenskaber. Det aksialsym-metriske tryk sikres ved, at jordprøven under testen befinder sig nedsænket i en væske indpakket i et ”membranrør”. Som det fremgår af prøvens navn, er det en cyklisk testmetode. Der foretages først 20.000 belastninger (cyklusser), hvorefter prøvens beskaffenhed kontrolleres og holdes op imod kravene i normen. Klarer den dette, udsættes den for resten af testforløbet, som udgør mindst 80.000 cyklusser. Testen resulterer bl.a. i værdi for materialets E-modul, E.

  I felten kan E-modul bestemmes for en udlagt jordtype med en geofon, der måler vibrationer, et faldlod og en datalogger, der registrerer fremkomne data. Ved at løfte faldloddet og derefter lade det falde måles der, hvor meget materialet fjedrer. Dataloggeren registrerer målingerne, og forsøget gentages et antal gange efter et bestemt mønster, til kurven stabiliserer sig.

 • En referenceværdi for komprimering. Angives i procent af maksimal indlejring foretaget ved standardiseret laboratorietest.Ved laboratorietest kan et materiales evne til maksimal indlejring fastlægges. Et materiale, der er indlejret maksimalt, har en standard proctor-vær-di – eller blot proctor-værdi – på 100. Proctor-værdien er en værdi for, hvor tæt på et materiales maksimale indlejring det er indlejret. Skal et materiale indlejres til fx 95 % af den maksimale indlejring for materiale, indlejres det til en 95 % standard proctor. Standard proctor fortæller ikke noget om, hvad produktet kan i forhold til fx bæreevne, når det er indlejret.

 • Komprimeringsgraden bør fastlægges ud fra den vandefterfyldningsmetode der beskrives i astm d5030/d5030m – 13a. Metoden er meget lig den mere udbredte sandefterfyldningsmetode, men den udtagne jordvolumen måles ved differencen af vand tilført prøvestedet.

 • Vi har et veludviklet distributionsnet, der giver os mulighed for at kunne levere vækstmedierne i bigbags med fly jib, med grav og tip og desuden med kran-grab mod et prismæssigt tillæg. Vi kan også hejse vækstmedierne op på tage og andre svært tilgængelige steder. Hvis du ønsker det, kan du også selv afhente produkterne på vores lager på Grønlandsvej 32, Horsens.

  Hvis du vil høre mere om vores leveringsmuligheder, eller har du spørgsmål eller specifikke ønsker til sammensætningen, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter og få en uforpligtende snak omkring mulighederne for at få det specialfremstillede jordsubstrat, der passer til dine ønsker og behov. Du kan kontakte os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

  Kontrolplan for vækstmedier

Download

Cases med RodVext 150

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.