Letvext Budolfi 1192X688

LetVext - et konstrueret vækstmedier til tage og dæk

Vækstmedier til optimal vækst i bymiljøer

De lette vækstmedier, LetVext Intensiv og LetVext Ekstensiv, er ideelle til grønne tage

LetVext er et pimpstensbaseret konstrueret vækstmedie, som sikrer optimale forhold for vegetationen, der udvikler et frodigt og sundt planteflor på grønne tage, taghaver og dæk. Det er let, har en høj vandtilbageholdelse og har gode vækstegenskaber og meget lav vægtfylde.

Derfor er LetVext det oplagte vækstmedie til grønne tage og taghaver. LetVext fås både til intensive og ekstensive grønne tage.

LetVext vækstmedier udmærker sig ved:

• Gode vækstegenskaber, der skaber en frodig og sund beplantning
• Lav vægtfylde
• Strukturstabile materialer
• Gode hydrauliske egenskaber, der modvirker hængende vandspejl.

LetVext består af pimpsten og organisk materiale. Pimpsten er luftigt, har en meget lav vægt samt en stor porevolumen, der sikrer en optimal tilbageholdelse af både plantetilgængeligt vand og luft. Pimpsten er et 100 % rent, naturligt fremkommet materiale og indeholder ingen kemi eller tilsætningsstoffer.

LetVexts lave vægtfylde betyder, at der kan anlægges et tykkere vækstlag, hvilket giver planterne bedre betingelser og derved muliggør etablering af beplantning med større rodnet såsom træer og buske.

 • Til et ekstensivt tag ønskes der et næringsfattigt medie, der understøtter nøjsomme og tørketålende arter som sedum og tørketålende urter og græsser.

  Til et intensivt tag ønskes der et mere næringsrigt substrat, der understøtter beplantning med parkkarakter såsom plænegræs, stauder, buske og træer.

  LetVext til intensive tage har derfor et højere indhold af organisk materiale, der sikrer fornøden næring til mere krævende beplantning.

  BG Byggros er involveret i hele produktionen af vækstmedierne, og vi kan derfor stå inde for alle vores materialer, vi kan fuldt replikere vores produkter, og vi kan projekttilpasse vækstmedierne efter behov.

  Testede vækstegenskaber

  LetVexts vækstegenskaber er testet efter de beskrevne testmetoder i FLL’s guidelines ved Eurofins.

 • Vi benytter pimpsten i vores konstruerde vækstmedier. Pimpsten er en porøs bjergart, som fungerer som et bærende element, der kan bære op til 50 vol.% vand ved fuld markkapacitet og samtidig have > 25 vol.% luftindhold.

  Derudover betyder pimpstenens skeletstruktur, at produktet er strukturstabilt og ikke sætter sig over tid. Pimpsten er et 100 % rent, naturligt fremkommet materiale og indeholder ingen kemi eller tilsætningsstoffer. Alle vores tagsubstrater er designet til at modvirke hængende vandspejl, så der altid er en effektiv afvanding. Derved undgås anaerobe forhold.

  Når vi benytter pimpsten i vækstmediet, får vi et produkt, som kan opnå relativt høje E-moduler, uden at det går ud over vækstmedie egenskaber. 3. parts tests har påvist E-moduler for pimpsten på op mod 165 MPa.

 • Vi et veludviklet distributionsnet, der giver os mulighed for at kunne levere vækstmedierne i bigbags med fly jib, med grav og tip og desuden med kran-grab mod et prismæssigt tillæg. Vi kan også hejse vækstmedierne op på tage og andre svært tilgængelige steder. Hvis du ønsker det, kan du også selv afhente produkterne på vores lager på Grønlandsvej 32, Horsens.

  Hvis du vil høre mere om vores leveringsmuligheder, eller har du spørgsmål eller specifikke ønsker til sammensætningen, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter og få en uforpligtende snak omkring mulighederne for at få det specialfremstillede jordsubstrat, der passer til dine ønsker og behov. Du kan kontakte os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

  Kontrolplan for vækstmedier

Download

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.