IMG 3342

Vilde planter fra URBANGREEN

URBANGREEN genindfører den danske natur i byernes regnbede, grønne tage og på grønne vægge

Vilde planter fra URBANGREEN er et koncept, der bringer naturen ind i byen og skaber vild, grøn og blomstrende frodighed i bede og vejanlæg. Det er et tværfagligt projekt, hvor gartnerier, biologer og arkitekter har forenet deres bedste kompetencer til at gøre byen grønnere, sundere og smukkere.

URBANGREEN biotoperne leveres som færdige små planter, også kaldet planteplugs, der udplantes enkeltvis og tilfældigt på arealet for at give det mest naturlige udtryk i biotopen. Denne fremgangsmåde er med til at planterne spreder sig naturligt over hele arealet.

Fordele

 • Med URBANGREEN vil det naturlige plante- og dyreliv i byen fremmes og den biologiske mangfoldighed forøges til gavn og glæde for byens borgere
 • URBANGREEN vil forøge byernes biodiversitet i form af flora og fauna og vil tiltrække sommerfugle, bestøvende bier og fugle
 • Med URBANGREEN vil byens luftkvalitet forbedres og store, overskydende vandmængder absorberes og fordampes
 • Biotopplanterne leveres i plugs, og for at opnå den højeste grad af biodiversitet udplantes planterne i en tilfældig blanding og ikke i artsbestemte grupper
 • URBANGREEN består af 4 forskellige danske biotoper, som hver består af ca. 20 vilde danske plantearter. Biotoperne forbedrer den biologiske mangfoldighed og de mange nye planter tiltrækker bl.a. sommerfugle, bestøvende bier og fugle. Plantearterne blandes i udplantningsfasen for at sikre den bedste spredning. Biotopernes artssammensætning og -frekvens er baseret på Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000 (netværk af beskyttede naturområder i EU), og vil kunne tilpasses regionale forhold.

  Har du nogle spørgsmål om URBANGREEN, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale URBANGREEN løsning til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

  Du kan også læse mere om URBANGREEN og se eksempler på projekter, hvor URBANGREEN har bragt naturen tilbage ind i byen.

   

 • Nu kan du få de vilde planteplugs fra URBANGREEN i en samlet pakkeløsning, VILDE PLANTER.

  Pakkeløsningen består af 13 forskellige arter, alle udvalgt til at styrke biodiversiteten i urbane områder. Produktet er udtænkt med henblik på anlægsgartnere, til etablering i parker, gårdmiljøer og lignende fællesområder.

  VILDE PLANTER indeholder 960 planteplugs, der samlet dækker 48 m2. Bedet er oplagt til etablering ved institutioner, offentlige kontorer, baggårdsmiljøer ved boligforeninger og lignende områder, hvor der er et ønske om mere natur og miljøhensyn.

  VILDE PLANTER kan også anvendes i private haver, pakkens størrelse er dog fast, så alternativt kan flere haveejere gå sammen om købet.

  Ønsker du at vide mere om VILDE PLANTER artssammensætning, pasning og pleje, kan du besøge produktets kampagnehjemmeside.

 • To forskere fra det Nationale Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, har udarbejdet en rapport, der fastslår, at blomsterplanter i biotoper fra URBANGREEN skaber et øget livsgrundlag for en mangfoldighed af insekter.

  Rapporten dokumenterer, at biotoperne fra URBANGREEN tilfører det urbane rum en større mangfoldighed af planter og insekter. De plantearter, som udplantes med URBANGREEN, findes ikke i forvejen i byrummet, hvilket betyder en netto tilførsel af plantearter. Den højere tæthed af blomster i URBANGREEN sammenlignet med de arealtyper som erstattes, er ligeledes et positivt bidrag til byens bestøverfauna.

  Download rapporten her
 • To studerende ved Københavns Universitet har skrevet deres bacheloropgave om URBANGREENs effekt på antallet af insekter og biodiversiteten i de beplantede områder.

  Du kan læse hele den spændende opgave her

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.