IMG 3342

Vilde planter fra URBANGREEN

Vilde planter fra URBANGREEN nytænker den danske bynatur

VILDE PLANTER bringer naturen ind i byens regnbede, grønne tage og grønne vægge

Det er et tværfagligt projekt, hvor gartnerier, biologer og arkitekter har forenet deres bedste kompetencer til at gøre byen grønnere, sundere og smukkere.

URBANGREEN biotoperne leveres som færdige små planter, også kaldet planteplugs, der udplantes enkeltvis og tilfældigt på arealet for at give det mest naturlige udtryk i biotopen. Denne fremgangsmåde er med til at planterne spreder sig naturligt over hele arealet.

Fordele

 • Med URBANGREEN vil det naturlige plante- og dyreliv i byen fremmes og den biologiske mangfoldighed forøges til gavn og glæde for byens borgere
 • URBANGREEN vil forøge byernes biodiversitet i form af flora og fauna og vil tiltrække sommerfugle, bestøvende bier og fugle
 • Med URBANGREEN vil byens luftkvalitet forbedres og store, overskydende vandmængder absorberes og fordampes
 • Biotopplanterne leveres i plugs, og for at opnå den højeste grad af biodiversitet udplantes planterne i en tilfældig blanding og ikke i artsbestemte grupper

4 danske biotoper gør byen grønnere

URBANGREEN består af 4 danske biotoper, som hver består af ca. 20 vilde danske plantearter. Biotoperne forbedrer den biologiske mangfoldighed og de mange nye planter tiltrækker bl.a. sommerfugle, bestøvende bier og fugle. Plantearterne blandes i udplantningsfasen for at sikre den bedste spredning. Biotopernes artssammensætning og -frekvens er baseret på Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000 (netværk af beskyttede naturområder i EU), og vil kunne tilpasses regionale forhold.

Har du nogle spørgsmål om URBANGREEN, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale URBANGREEN løsning til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Strand 

Stranden er en dynamisk biotop med lav, lysåben vegetation. Jordbunden er gruset, stenet og ofte næringsrig, da havvandet og vandplanter tilfører stranden næringsstoffer. De blomstrende planter tiltrækker farvestrålende sommerfugle som sortåret hvidvinge, vejrandøje og sandrandøje.

Strandeng

Strandeng er den vegetation, der findes på lavtliggende arealer langs brak- og saltvandskyster. Strandengen præges først og fremmest af havets nærhed og det salte vand, der ofte oversvømmer strandengen. Vegetationen består af salt- og fugttolerante græsser og urter, og holdes ofte nede af græssende kreaturer.

Eng

Engen er et fugtigt og sollyst område, hvor den lave vegetation domineres af friske græsser og urter. De blomstrende planter tiltrækker farvestrålende sommerfugle som f.eks. brunlig perlemorssommerfugl, violetrandet ildfugl og isblåfugl samt mange honningbier og svirrefluer.

Overdrev

Overdrev er en af de mest lysåbne og varmekrævende biotoper i vi benytter i Danmark. Den præges af lavtvoksende vegetation og er oftest næringsfattig på en tør til fugtig jord. De blomstrende planter tiltrækker mange farvestrålende sommerfugle som sortåret hvidvinge og sandrandøje.

VILDE PLANTER - En pakkeløsning

Nu kan du få de vilde planteplugs fra URBANGREEN i en samlet pakkeløsning, VILDE PLANTER.

Pakkeløsningen består af 12 forskellige arter, alle udvalgt til at styrke biodiversiteten i urbane områder. Produktet er udtænkt med henblik på anlægsgartnere, til etablering i parker, gårdmiljøer og lignende fællesområder.

VILDE PLANTER indeholder 960 planteplugs, der samlet dækker 48 m2. Bedet er oplagt til etablering ved institutioner, offentlige kontorer, baggårdsmiljøer ved boligforeninger og lignende områder, hvor der er et ønske om mere natur og miljøhensyn.

VILDE PLANTER kan også anvendes i private haver, pakkens størrelse er dog fast, så alternativt kan flere haveejere gå sammen om købet.

Ønsker du at vide mere om VILDE PLANTER artssammensætning, pasning og pleje, kan du besøge produktets kampagnehjemmeside.

Download

 • URBANGREEN - Brochure

 • URBANGREEN - Eng biotopet

  URBANGREEN - Overdrev biotopet

  URBANGREEN - Strand biotopet

  URBANGREEN - Strandeng biotopet

 • To forskere fra det Nationale Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, har udarbejdet en rapport, der fastslår, at blomsterplanter i biotoper fra URBANGREEN skaber et øget livsgrundlag for en mangfoldighed af insekter.

  Rapporten dokumenterer, at biotoperne fra URBANGREEN tilfører det urbane rum en større mangfoldighed af planter og insekter. De plantearter, som udplantes med URBANGREEN, findes ikke i forvejen i byrummet, hvilket betyder en netto tilførsel af plantearter. Den højere tæthed af blomster i URBANGREEN sammenlignet med de arealtyper som erstattes, er ligeledes et positivt bidrag til byens bestøverfauna.

  Download rapporten her

 • To studerende ved Københavns Universitet har skrevet deres bacheloropgave om URBANGREENs effekt på antallet af insekter og biodiversiteten i de beplantede områder.

  Du kan læse hele den spændende opgave her

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.