Groenne Tage 3000X1000px

Referenceprojekter - Sedumtage

Tørketålende tagopbygninger til flade og stejle tage

Lav lagtykkelse med høj tolerance for tørkeperioder

Ekstensive tage er kendetegnede ved en forholdsvis lav lagtykkelse med beplantning, der egner sig til at tåle tørke i længere perioder.

Disse tage beplantes oftest med sedum eller tørketålende urter. Ekstensive tage egner sig til mange forskellige tagopbygninger, og du finder dem derfor både på flade og tage med hældning.

Kontakt vores tekniske konsulenter