Sedum900x900px2

Referenceprojekter - BGreen-it SEDUM 100 KG

BGreen-it Sedum 100 er en robust løsning til flade tage

Frodigt grønt tag med tørketålende planter og sedummåtter

Dette multilagssystem består af en beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplader, filterdug, samt et jordsubstrat tilpasset grønne tage.

BGreen-it Sedum 100 anvendes som på tage, der har en taghældning på maks. 10o. Løsningen vælges, når du ønsker et frodigt sedumtag med udvalgte tørketålende urter.

Hvorup Boligselskab, Nørresundby

På et nyt fælleshus i et boligkompleks i Nørresundby fik man lavet grønt sedumtag af typen BGreen-it Sedum 100 kg. Sedumtaget blev "krydret" med en blanding af græs, urter og stauder for et mere varieret udtryk.

Anlægsår: 2013
System: BGreen-it Sedum 100 kg
Entreprenør: Gug Anlæg og Planteskole ApS

Lighthouse, Aarhus

Med BGreen-it Taghave systemet er der blevet etableret grønne taghaver på terrændækket. Haverne består af flisebelægninger, stauder og græsser.

Desuden er der etableret et ekstensivt sedumtag på taget. Det er udført med BGreen-it Sedum 100 kg med sedumplugs.

Opbygning: Enkadrain drænmåtter er udlagt under 5500 m2 stier, brandveje og græsarealer med makadam opbygning, der også er tiltænkt som brandveje. Diadem 350 er lagt under det resterende areal med plantebed (765 m²).

Anlægsår: 2011-2013

Kvadratmeter: 6265

System: BGreen-it Taghaver og BGreen-it Sedum 100 kg

Entreprenør: Buus anlægsgartner

Malling Vandværk

Et flot fladt grønt tag lavet med sedumplugs i grupper

Anlægsår: 2013

Kvadratmeter: 420

System: BGreen-it Sedum 100 kg

Entreprenør: BUUS Anlægsgartner

Tårnby forsyning

På Tårnby Forsyning er der på det eksisterende mandskabshus etableret et ekstensivt grønt sedumtag samt et FLG faldsikringssystem. Der var et ønske om stor biodiversitet og vægtreserven til rådighed var på max. 110 kg/m².

Anlægsår: 2012

Kvadratmeter: 325

System: BGreen-it Sedum 100 kg

Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.