Sedum900x900px3

Referenceprojekter - BGreen-it SEDUM - 150 KG

BGreen-it Sedum 150 er en frodig løsning til flade tage

Tykkere vækstlag giver mere frodig beplantning

Et multilagssystem, som består af en beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplader, filterdug samt et jordsubstrat tilpasset tørketålende urter.

BGreen-it Sedum 150 anvendes på tage, med en taghældning på maks. 10o.

Løsningen vælges, når man ønsker et mere frodigt sedumtag med et tykkere vækstlag større udvalg af forskellige stauder. Det giver et kraftigere og mere varieret tag, og lader sig gøre på grund af det tykkere vækstlag i opbygningen.

Farum Midtpunkt

Farum Midtpunkt er et eksempel på et ekstensivt sedumtag, hvor man har sået tørketålende urter og græsser i de præfabrikerede sedummåtter for at opnå mere frodighed og spil.

Et ekstensivt sedumtag, der giver et flot udtryk

Farum Midtpunkt er et boligområde, der er kendetegnet ved sin terrasse-hus arkitektur på flere niveauer. I forbindelse med en større renovering, valgte man at udnytte den femte facade til at tilføje området mere grønt. Det blev til et grønt sedumtag med vildtvoksende engplanter, hvis farverige flora kan nydes fra beboernes terrasser.

Anlægsår:

System: BGreen-it Sedum 150 kg

Kvadratmeter:

Entreprenør:

Nordre Toldbod, København

En ekstensiv flad taghave på skrå tagflade opbygget med BGreen-it Sedum 150.

Nordre Toldbod er et eksemplarisk eksempel på et grønt tag opbygget med BGreen-it Sedum 150 kg, hvor opbygningen på et skråt tag skal ende op med en plan overflade. Til at løse det, blev der blæst løs leca op på taget som afretnings- og isoleringslag for det grønne tags opbygning.

Opgaven er delt op i to hovedopgaver. Den første gælder etableringen af grønt tag mod facaden. Den anden del af opgaven bestod i etablering af taghave omkring og i niveau med de eksisterende ovenlysvinduer.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.