Sedum900x900px2

Referenceprojekter - BGreen-it SEDUM 100 KG

BGreen-it Sedum 100 er en robust løsning til flade tage

Frodigt grønt tag med tørketålende planter og sedummåtter

Dette multilagssystem består af en beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplader, filterdug, samt et jordsubstrat tilpasset grønne tage.

BGreen-it Sedum 100 anvendes som på tage, der har en taghældning på maks. 10o. Løsningen vælges, når du ønsker et frodigt sedumtag med udvalgte tørketålende urter.

Ingeniørbygningen, Ballerup

Der blev etableret et grønt BGreen-it Sedum 100 kg tag i forbindelse med renovering af Ingeniørbygningen.

Anlægsår: 2010
Kvadratmeter: 230
System: BGreen-it Sedum 100 kg
Entreprenør: Ingeniør Byg

Hvorup Boligselskab, Nørresundby

På et nyt fælleshus i et boligkompleks i Nørresundby fik man lavet grønt sedumtag af typen BGreen-it Sedum 100 kg. Sedumtaget blev "krydret" med en blanding af græs, urter og stauder for et mere varieret udtryk.

Anlægsår: 2013
System: BGreen-it Sedum 100 kg
Entreprenør: Gug Anlæg og Planteskole ApS

DR Byen

På cykelskurene ved DR Byen er udlagt sedumtag på trapez-stålplader med afløb i midten.

Først udrulles en VLU-300 vandholdende beskyttelsesdug. Herpå lægges DiaDrain 25 H drænplader. Over afløbet skæres hul i drænpladen til inspektionskakten KSE-06.

Fiberdugen VLF-150 udlægges på drænpladen. Ved inspektionsskakten lægges fiberdugen lidt op af siderne, således at jordsubstraten holdes væk fra afløbet. Ovenpå fiberdugen lægges jordsubstraten SEM og til sidst udlægges BG Premium sedummåtter.

Anlægsår: 2015
​​​​​​​System: BGreen-it Sedum 100 kg

Lighthouse, Aarhus

Med BGreen-it Taghave systemet er der blevet etableret grønne taghaver på terrændækket. Haverne består af flisebelægninger, stauder og græsser.

Desuden er der etableret et ekstensivt sedumtag på taget. Det er udført med BGreen-it Sedum 100 kg med sedumplugs.

Opbygning: Enkadrain drænmåtter er udlagt under 5500 m2 stier, brandveje og græsarealer med makadam opbygning, der også er tiltænkt som brandveje. Diadem 350 er lagt under det resterende areal med plantebed (765 m²).

Anlægsår: 2011-2013

Kvadratmeter: 6265

System: BGreen-it Taghaver og BGreen-it Sedum 100 kg

Entreprenør: Buus anlægsgartner

Malling Vandværk

Et flot fladt grønt tag lavet med sedumplugs i grupper

Anlægsår: 2013

Kvadratmeter: 420

System: BGreen-it Sedum 100 kg

Entreprenør: BUUS Anlægsgartner

Nyborg Gymnasium

På Nyborg Gymnasium er der etableret et grønt sedumtag opbygget med færdig sedummåtte og 4 cm ekstensiv jordsubstrat. Dette giver et frodigt tag med stor artsvariation.

Anlægsår: 2011/2012

Kvadratmeter: 100

System: BGreen-it Sedum 100 kg

Entreprenør: Hansson & Knudsen

Tårnby forsyning

På Tårnby Forsyning er der på det eksisterende mandskabshus etableret et ekstensivt grønt sedumtag samt et FLG faldsikringssystem. Der var et ønske om stor biodiversitet og vægtreserven til rådighed var på max. 110 kg/m².

Anlægsår: 2012

Kvadratmeter: 325

System: BGreen-it Sedum 100 kg

Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.