Diacell 3000X1000px

Referenceprojekter - BGreen-it DiaCell

BGreen-it DiaCell giver et grønt tag med høj artsvariation på stejle tagopbygninger

BGreen-it DiaCell er en løsning til de meget skrå tage

BGreen-it DiaCell er specielt udviklet til skrå tage med hældning fra 10 - 45o, hvor du ønsker høj artsvariation. Systemet er en robust og erosionssikker løsning, der giver en god forsinkelse af regnvand.

Dette er et multilagssystem, der består af en vandholdende drændug, geoceller fyldt med specielt jordsubstrat, der sikrer mod erosion og nedskridning, samt en BG Premium sedummåtte med indbygget erosionsnet.

Se eksempler på opbygninger med DiaCell-systemet herunder.

Den grønne Genbrugshal, Christiania

Den Grønne Genbrugshal på Christiania, fik taget beklædt med et grønt BGreen-it DiaCell sedumtag der passer perfekt ind i miljøet. BGreen-it DiaCell blev valgt til Den Grønne Genbrugshal, da denne tagløsning er udviklet til skrå tage med stor hældning.​

Til huse med halvcirkelformede tage

BGreen-it DiaCell er et meget fleksibelt system, som kan anvendes på de fleste udformninger og taghældninger, som på dette buede tag hvor siderne har en hældning på over 50o.

DiaCell-systemet ligger som ”sadlen på en hest” uden gennembrydninger af tagmembranen. Den 8,5 mm tykke vandholdende geotekstil ligger løst, men sidder fast på det rodfaste overpap, som var det ”Velcro”. Geonettet sikrer et ens træk/tryk fordelt over hele taget.

Geocellerne lægges oven på geonettet og klikkes sammen til én sammenhængende flade. Geocellerne hægter sig fast i geonettet via små ”tapper” i bunden. Den ekstensive jordsubstrat SEM fyldes i geocellerne, og de 30 mm tykke sedummåtter lægges ud, og skrues fast til de underliggende geoceller.

På tage med rygning bruges det specielle rygningshængsel til at forbinde geocellerne fra de to tagflader.

Sommerhus i Rågeleje

På toppen af klinten mellem Rågeleje og Tisvilde er udsigten fantastisk smuk, og vinden er ofte meget hård. Her ligger dette smukke sommerhus, som er designet af Kim Utzon, med grønt tag på alle tagflader.

Tagfladerne er udført med en kombination af BGreen-it Sedum og BGreen-it DiaCell. Utzon sommerhuset falder perfekt ind i omgivelserne, og tagarealerne kan udnyttes til ophold på trætagterrassen.

De skrå flader på 30o ligger spændingsfrit af tagmembranen og holdes på plads af et geonet, som ligger under geocellerne og fortsætter op under opbygningen på det flade tag med BGreen-it Sedum-systemet. De skrå sider holdes derved på plads af vægten fra det flade tag.

Regnvandet opmagasineres kortvarigt i geocellerne, og drænes langsomt af i den underliggende vandholdende drændug. Dette giver en afløbskoefficient på kun 0,11 ved en 10 års regnhændelse (230 ltr. vand/sek./ha i 10 min.)
Kantlisten ved tagfoden svejses fast på det underliggende tagpap med en ca. 20 cm bred tagpapstrimmel. Vægten fra det grønne tag hviler ikke på kantlisten, men fordeles jævnt over taget.

Anlægsår: 2012

Kvadratmeter: 175

System: BGreen-it Sedum på vandrette tage og BGreen-it DiaCell  på skrå tage

Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere A/S

Lejre Børnehave

På Lejre Børnehave har Byggros i samarbejde med Skælskør Anlægsgartnere udskiftet det eksisterende græstørvstag med et ekstensivt BGreen-it DiaCell sedumtag med 20 graders hældning.

Et flot, effektivt og meget funktionelt grønt tag med en DiaCell tagløsning

Anlægsår: 2012

Kvadratmeter: ​​​​​​​375

System: BGreen-it DiaCell

Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere

Højmarkskolen, Holsted

På Højmarkskolen i Holsted har vi i samarbejde med Optimus Anlæg anlagt et flot 230 m² BGreen-it DiaCell sedumtag.

Det grønne tag er anlagt med en BG sedummåtte og Ecoblock E30 med sem ekstensiv substrat. Desuden er der anvendt en vandholdende drændug 1200 gram/m² samt en vandtæt og rodhæmmende membran.

Anlægsår: 2017

SystemBGreen-it DiaCell

Entreprenør: Optimus Anlæg

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.