Inja 3000X1000px

Referenceprojekter - Miljøteknik

Udskillerteknik i høj kvalitet

Inja Miljøteknik leverer overvejende udskillere fra Mall Umweltsysteme, som producerer betonprodukter af høj kvalitet. Produkterne er veltestede og dokumenterede, har lang levetid og stor driftssikkerhed. 

Med mere end 30 års erfaring i at rådgive og dimensionere udskillere til fedt, olie og benzin, lægger vi stor vægt på at levere nøjagtig det produkt, der dækker det pågældende behov.

Her kan du læse om nogle af de løsninger, vi har leveret igennem årene.

Biobrønde i helstøbt armeret beton

På hjørnet af Kogtvedvej og Brydegårdsvej i Svendborg, er der nu etableret to meget store betonbrønde, på parkeringspladsen ved Ingo tankstation og vaskehal.

Ingo er nemlig i gang med at renovere, og i den forbindelse skal der installeres 2 biobrønde til rens af vandet. Udskillerne leveres af BG Inja miljøteknik i samarbejde med entreprenør Bjergegaard & Ottesen.

De to Mall biobrønde på billederne indeholder hver 5000 liter og har en diameter på Ø2000 mm. Der er også blevet leveret 2 afdækningsplader med et mandehul på Ø1000, som I kan se ved siden af brøndene. Afdækningspladerne kan også levers med mandehul på Ø800.

Vores biobrønde er fra den tyske producent Mall Umweltsysteme, der specialiserer sig i produktionen af helstøbte brønde og udskillere i armeret beton. Nu er de nævnte brønde på 5 m3, men vi kan levere biobrønde på helt op til 12m³ i Ø2500 og 18 m³ i Ø3000 - stadig helstøbte i armeret beton, vel at mærke!

Alle vores biobrønde kan desuden overfladebehandles indvendigt med en olie/benzinbestandig coatning, eller med en PE-HD-inliner, hvis den skal anvendes til særligt aggressive miljøer.
 
Vi takker for det gode samarbejde med Bjergegaard & Ottesen ApS.

SoilTain - 20.500 m3 forurenet slam i Vejle

Vi er faktisk lidt stolte af at have været med til at levere SoilTain slamafvandingsposer til et af Danmarks hidtil mest udfordrende og ambitiøse slamafvandingsprojekter, i samarbejde med @Dan Jørgensen A/S.

Der var høje krav til entreprenøren, da store mængder slam skulle pumpes 45 højdemeter og ca. 1,2 km i afstand fra Randbøldals to inddæmmede søer op til afvandingsplades.

Slammet var forurenet med bl.a. malakitgrønt, så der var høje krav til rensning og monitorering.

Samtidig endte der op med at være større mængder slam end først antaget, da slammet i søerne havde lagdelt sig med et hårdt lag i mellem. BG Byggros efterleverede derfor slamafvandingsposer på specialmål, så slamafvandingsområdet kunne udnyttes helt optimalt og der kunne afvandes med poser i flere lag.

Derudover var leveringstider et vigtigt parameter, både ved projektets start, men specielt ved leveringen af de ekstra poser.

Der endte med at blive oppumpet ca. 20.500 m3 slam, som bliver afvandet i ca. 11.500 m3 slamafvandingsposer. Heriblandt 4 stk. af vores største SoilTain slamafvandingsposer, med en længde på 65 meter, en omkreds på 28 meter og et slamindhold på op til ca. 1600 m3.

Der blev løbende taget vandprøver af drænvandet alle med tilfredsstillende resultater.

Etablering af Tecto MVS Metaltagsfilterbrønd ved Odder Rådhus

Odder Rådhus har nu fået etableret et metaltagsfilter i forbindelse med en større renovering.

I Danmark er vi glade for mnetaltage. Disse tage afgiver dog metalioner fra tagoverfladen ved regnvejr, der derefter ledes videre med regnvandsafstrømningen. Det skyldes den kulsyre, der naturligt findes i regnen og de svovl- og salpetersyrer, der produceres af luftforurening.

Da det ikoniske Odder Rådhus, der blev tegnet af det århusianske arkitektfirma FRIIS & MOLTKE Architects i 1972 skulle renoveres og have lagt et nyt zinktag, valgte de derfor at få etableret vores Tecto MVS Metaltagsfilter, for at undgå udledning af tungmetaller til vores grundvand.

Metaltagsfilterbrønden er fyldt op med et forarbejdet, naturligt og genanvendeligt filtergranulat af sand og ionbyttere, der adsorberer de opløste tungmetaller. Et tilstrækkeligt dimensioneret opholdsrum er placeret over granulatet.

Vandet ledes ind i toppen af brønden, filtreres og renses på vejen igennem filtergranulatet og ledes derefter ud i bunden af brønden. Det rensede vand vil sive ud af brøndbunden til nedsivning.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.