Administration
Anders Kjeld direktør


Anders Kjeld
Verkställande dir. - VD

Mobil: +45 2060 8836
E-mail: akk@byggros.com
Claus Broe, Økonomidirektør - CFO


Claus Broe
Ekonomidirektör - CFO


E-mail: cbr@byggros.com
Lenette Fogtmann , Økonomi - Bogholderi


Lenette Fogtmann
Ekonomi / bokföring

Dir.: +45 6311 2437
E-mail: lfo@Byggros.comHeidi Wiedekamm Jørgensen Ekonomi-Bokföring


Heidi Wiedekamm Jørgensen
Ekonomi / bokföring

Dir.: +45 6311 2455
E-mail: hwj@byggros.com
Lone Hansen Marknadsförings-koordinator


Lone Hansen
Marketing Manager

Dir.: +45 6311 2416
E-mail: lha@byggros.com
Tina Hansen IT Koordinator


Tina Hansen
IT-Koordinator

Dir.: +45 6311 2450
E-mail: tfh@byggros.com