Anlägga drivvägar

Hur byggs stabila drivvägar till utegående djur i lösdrift?


Nedanstående skisser visar exempel på uppbyggnadsprincipen i drivvägar med ECORASTER®-block.

Här ses både de mer traditionella uppbyggnaderna samt uppbyggnader som är extra genomsläppliga. Det betyder att vattnet snabbt dräneras från drivvägen, vilket kan vara en stor fördel vid omfattande nederbörd.


Drivvägar till djur - uppbyggda med stabilgrus och ECORASTER:
Drivvägar till djur och maskintrafik - uppbyggda med stabilgrus och ECORASTER:
Drivvägar till djur - uppbyggda med stabilgrus och ECORASTER:​​​​​​​Drivvägar till djur och maskintrafik - uppbyggda med grus och ECORASTER:

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se