Anläggning av gabionmur - Monotec
Viktigt! Innan du börjar bygga en gabionmur mot en sluttning, eller som en del av en större konstruktion, bör du undersöka reglerna hos din kommun.


Underlag/fundament

En gabionmur ska stå på minst 30 cm komprimerat stabilt grus. Detta förutsätter dock att grunden den står på är solid jord.

​​​​​​​Höjd

En gabionsmur kan som fristående byggas upp till 180 cm. Rekommendationen är att det används 2 x 1 meters höjd och att de första 20 cm. byggs ner i marken.

Jordtryck

En lodrät gabionmur (50 cm tjock) kan tåla upp till 1 meters jordtryck. Jord och mur separeras med en geotextil (BG-TEX 130). Kom ihåg att murar som är satta under jordtryck alltid ska ha dränering bakom muren.

Fyllning

Det är primärt vikten som håller en gabionmur på plats (1m2 mur fylld med granit väger cirka 750-900 kg). I princip kan valfri fyllning användas, men murar med jordtryck och murar över 1 meter ska alltid fyllas med granit. Stora stenar är som regel svårare att packa tätt än små stenar. En stenstorlek på 100 - 200 mm är enklast att hantera.

För murar som ska anläggas på andra sätt än här beskrivet, kontakta Byggros AB eller din lokala anläggningspartner. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se

Läs mer här om Monotec-gabioner​.Monotec gabioner fyllas med granitKontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se