Anläggningsteknik

Professionella anläggningstekniska lösningar för den moderna bygg- och anläggningsbranschenProfessionella lösningar för bygg- och anläggningsbranschen

Här kan du läsa mer om våra tekniska och praktiska lösningar för den moderna bygg- och anläggningsbranschen. Du får ett brett produktsortiment som sträcker sig från geotextilier, geomembran och geonät till asfaltarmering, erosionsskydd och stödmurar.

Söker du kompetent rådgivning? Fråga experterna och uppnå de bästa resultaten!

Hos Byggros har vi mer än 30 års erfarenhet av projektering, anläggning och försäljning av specialprodukter och totallösningar för anläggningstekniska projekt. Våra tekniska konsulter kan därför erbjuda dig professionell rådgivning, konkreta lösningsförslag, unika designkoncept och specifika beräkningar för just ditt projekt. Detta garanterar att du får rätt produkt eller lösning.

Kontakta våra tekniska konsulter – de står redo att hjälpa dig hitta en optimal lösning för ditt projekt.

Geotextil och fiberduk

Geotextilier ingår naturligt i de flesta byggnads- och anläggningskonstruktioner. Beroende på geotextilens material och tillverkningsmetod uppnår geotextilierna olika egenskaper och fördelar i den specifika tillämpningen.

Geonät

Geonät är stabila och hållbara PP- eller PET-nät som skapar en stabiliserande jordarmering och förstärkning av trafikerade områden, sluttningar och stödmurar

Geomembraner

Professionellt skydd med täta membran av hög kvalitet

Asfaltarmering

Vi erbjuder en rad produkter för asfaltarmering som ökar beläggningens bärighet, minimerar sprick- och hålbildning och minskar underhållskostnaderna. Det är ekonomiska och långtidshållbara lösningar för asfaltrenovering och underhåll.

Miljö- och signalnät

Miljö- och signalnät för kartläggning och synliggörande av förorenad mark

Erosionsskydd och ogräskontroll

Professionella helhetslösningar till ogräskontroll och erosionsskydd på slänter, som kustsäkring och vid hamnbyggnation

Vertikaldränering

Professionell konsolidering av mjuk mark med högpresterande vertikaldränering

Enkadrain dräneringsmatta

En professionell och effektiv dräneringslösning för horisontell och vertikal dränering

Stödmurar och bullerskärmar

Stödmurar och bullervallar är flexibla lösningar som lätt och effektivt kan integreras i landskapet

Gräsarmering

Lösningar för gräsarmering, permeabla beläggningar samt system för hästsport och jordbrukssystem
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se