Asfaltarmering

Förlänger asfaltbeläggningens livslängdBelastningen på vägnätet ökar kontinuerligt med tyngre och tätare trafik, och dessutom sliter vinterperioden hårt på våra asfaltvägar. Resultatet blir ofta hål och sprickor i asfaltbeläggningen. Det innebär att vatten kan tränga ned i bärskiktet, vilket ökar underhållsintensiteten och minskar asfaltbeläggningens livslängd.

Professionella lösningar som ökar asfaltbeläggningens livslängd

Vi erbjuder en rad produkter för asfaltarmering som ökar beläggningens bärighet, minimerar sprick- och hålbildning och minskar underhållskostnaderna. Det är ekonomiska och hållbara lösningar över tid för asfaltrenovering och underhåll.

HaTelit asfaltarmering


HaTelit är en ekonomisk och långtidshållbar lösning för asfaltrenovering och underhåll

SamiGrid asfaltarmering


SamiGrid armeringsnät bromsar spridningen av sprickor vid reparation av betongbeläggningar


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se