Regn- och spillvattentankar och bassänger i betong

Armerade betongelement till dagvattentankar, spillvattenbassänger, slambassänger och kloakrörVi erbjuder bassängelement som är framtagna av den tyska tillverkaren Mall Umweltsysteme, som producerar betongprodukter av mycket hög kvalitet. De prefabricerade betongelementen är utformade i sektioner av stöpt, armerad betong enligt DIN 428. Elementen är armerade med maskinsvetsade armeringsnät som ger en svåröverträffad hållbarhet.

​​​​​​​Med tanke på att mängden regnvatten förväntas öka i framtiden är dessa dagvattentankar idealiska eftersom de magasinerar och fördröjer stora mängder regnvatten. De kan också anpassas efter förutsättningarna i området, som till exempel vad gäller grundvattennivåer.


Runda betongtankar

Helstöpta, prefabricerade regn- och spillvattentankar i armerad betong

Fyrkantiga betongtankar för spillvatten

Fyrkantiga helstöpta, prefabricerade regn- och dagvattentankar i armerad betong

Ovala betongtankar

Ovala helstöpta, prefabricerade regn- och dagvattentankar i armerad betong

Mall filterbrunn

För stora dagvattenanläggningar med 500 - 10 000 m2 takarealer