Byggros Bevattningssäck


Bevattningssäck till nyplanterade träd och buskar

Bevattningssäcken är optimal för jämn droppbevattning och skydd av rotsystemet​​​​​​​Nyplanterade träd behöver konstgjord bevattning om de ska växa optimalt. Här har det visat sig att bevattningssäckar (mobil droppbevattning) är extremt effektivt. Det är det bevattningssystem som sparar mest arbetstid i förhållande till mängden vatten, samtidigt som både nya och etablerade träd och buskar får de bästa tillväxtförhållandena.

Byggros har bevattningssäckar för både höga och låga träd samt för buskar. De två bevattningssäckarna fungerar i princip på samma sätt, men skiljer sig i utformning.​​​​​​​Bevattningssäckar för höga träd

Byggros bevattningssäckar med UV-beständig PVC kan hålla 75 liter vatten. Påsarna är vattentäta men har en fin perforering längst ner, från vilken vattnet väldigt långsamt sipprar ner till rotsystemet över en period av 5-8 timmar. Om större mängder vatten behövs är bevattningssäcken konstruerad så att de kan fästas individuellt eller parvis runt trädstammen.

Bevattningssäcken fylls lätt på med en vattenslang. Bevattningssäcken fylls upp till ca. 1/4, sträck sedan säcken genom att lyfta remmarna något, så att bevattningssäcken rättas upp. Det gör det möjligt att fylla upp säcken helt med vatten.

  Produktfakta
  • Grön UV-beständig PVC
  • Håller 75 liter
  • Kraftig dragkedja - flera kan kopplas samman
  • 2 kraftiga bärremmar
   ​​​​​​​​​​​​​​
  


  Byggros Bevattningssäck
  

  Bevattningssäckar för låga träd och buskar

  Bevattningssäckens låga design gör den jordfärgade UV-resistenta säcken ideal för nyetablerade träd med lågt sittande grenar samt till buskar. Bevattningssäcken garanterar en konstant vattenförsörjning som kommer att gynna växtens tillväxt.

  Bevattningssäcken placeras runt stammen, varefter påsen fylls med vatten. Två tappar i botten av påsen gör att vattnet sakta sipprar ut till busken, och garanterar hög jordfuktighet i rotzonen. Bevattningssäcken finns i två storlekar, 56 och 75 liter.

  Produktfakta

  • Brun UV-beständig PVC
  • Håller 56 eller 75 liter
  • 2 tappar i botten
  


  Byggros Bevattningssäck
  

  Varför använda bevattningssäck?
  • Det ger en effektiv och kontinuerlig bevattning
  • Inga leriga områden runt trädet
  • Inget spill av vatten
  • Skonsam droppbevattning i 5 till 8 timmar
  • Säkerställer hög jordfuktighet i rotzonen
  • Förhindrar uttorkning under varma perioder
  • Flytgödsel kan tillföras bevattningspåsen
  • Ger en bra start för nya träd
  • Lätt att montera och fylla på
  • Sparar arbetstid jämfört med andra bevattningssystem
  


  Kontakta gärna våra tekniska konsulter som naturligtvis gärna hjälper dig hitta den optimala lösningen för ditt projekt med bevattningssäckar. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.

  Nedladdning Bevattningssäck Byggros
  


  


  Har du behov av rådgivning?
  Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på