Bevattningssäck till nyplanterade träd och buskar

Bevattningssäcken är optimal för jämn droppbevattning och skydd av rotsystemetNyplanterade träd behöver konstgjord bevattning om de ska växa optimalt. Här har det visat sig att bevattningssäckar (mobil droppbevattning) är extremt effektivt. Det är det bevattningssystem som sparar mest arbetstid i förhållande till mängden vatten, samtidigt som både nya och etablerade träd och buskar får de bästa tillväxtförhållandena.

Två modeller av bevattningspåsar ger optimala tillväxtförhållanden

Vi har bevattningssäckar för både höga och låga träd samt för buskar. De två bevattningssäckarna fungerar i princip på samma sätt, men skiljer sig i utformning. Nedan kan du läsa mer om de två modellerna.


Bvattningspåsar till droppbevattning
Bevattningssäckar med UV-beständig PVCBevattningssäckar till höga träd

Byggros bevattningssäckar är tillverkade av UV-beständig PVC som kan hålla 75 liter vatten. Påsarna är vattentäta men har en fin perforering längst ner, från vilken vattnet väldigt långsamt sipprar ner till rotsystemet över en period av 5-8 timmar. Om större mängder vatten behövs är bevattningssäcken konstruerad så att de kan fästas individuellt eller parvis runt trädstammen.

Bevattningssäcken fylls lätt på med en vattenslang. Bevattningssäcken fylls upp till cirka 1/4, därefter sträcks säcken genom att lyfta remmarna något, så att bevattningssäcken rätas upp. Det gör det möjligt att fylla upp säcken helt med vatten.

  Fakta om bevattningspåsen till höga träd

  • Grön UV-beständig PVC
  • Håller 75 liter
  • Kraftig dragkedja - flera kan kopplas samman
  • 2 kraftiga bärremmar
  

  Bevattningssäckar för låga träd och buskar

  Bevattningssäckens låga design gör den jordfärgade UV-resistenta säcken ideal för nyetablerade träd med lågt sittande grenar samt till buskar. Bevattningssäcken garanterar en konstant vattenförsörjning som kommer att gynna växtens tillväxt.

  Bevattningssäcken placeras runt stammen, varefter påsen fylls med vatten. Två tappar i botten av påsen gör att vattnet sakta sipprar ut till busken, och garanterar hög jordfuktighet i rotzonen. Bevattningssäcken kan hålla 75 liter.

  Fakta om bevattningspåsen till låga träd och buskar

  • Brun UV-beständig PVC
  • Håller 75 liter
  • 2 tappar i botten


  Bevattningspåse till buske
  Bevattningspåse till nyetablerade träd
  


  Varför använda bevattningspåsar?

  Det finns många goda skäl att använda bevattningspåsar för nyplanterade och etablerade träd och buskar...

  • Ger en effektiv och kontinuerlig bevattning
  • Det blir inga leriga områden runt trädet
  • Det blir inget spill av vatten
  • Bevattningspåsarna ger skonsam droppbevattning i 5 till 8 timmar
  • Säkerställer hög jordfuktighet i rotzonen
  • Förhindrar uttorkning under varma perioder
  • Flytgödsel kan tillföras bevattningspåsen
  • Ger en bra start för nya träd
  • Lätt att montera och fylla på
  • Sparar arbetstid jämfört med andra bevattningssystem
  

  Nedladdningar  


  


  


  


  Kontakta våra tekniska konsulter

  De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

  Kontakta oss på 0771 48 9000
  eller
  info@byggros.se