BG-TEX non-woven geotextil

Geotextil som är speciellt lämpad för vägbyggen, kustskydd och membranskydd
BG-TEX är en traditionell nålfiltad geotextil

Geotextilen är en kvalitetsprodukt med många användningsområden. När det gäller separation, skydd, dränering och filtrering vid vägbyggnation, kustskydd och membranskydd är BG-TEX idealisk.

Vi erbjuder en mängd olika typer av BG-TEX geotextilier i polypropen som alla har goda hållfasthets- och deformationsegenskaper. För filtreringsprojekt rekommenderar vi att du använder tunna dukar. Tjockare dukar används när du vill uppnå bäst resultat i samband med dränering i dukens plan.

Med BG-TEX geotextil får du:

 • Goda hållfasthets- och deformationsegenskaper
 • Bra separations- och filtreringsegenskaper
 • De tjocka dukarna är lämpliga för dränering
 • De tunna dukarna är bäst för filtreringsuppgifter
BG Tex non-woven nålfiltad geotextil
BG-Tex filterduk till separationGeotextil har hög hållbarhet och goda mekaniska egenskaper

BG-TEX är en traditionell nålfiltad geotextil som är framställd av svart polypropen och därefter värmebehandlad. Denna produktionsmetod säkerställer geotextilens hållbarhet och mekaniska egenskaper.

BG-TEX styrka gör att den är idealisk som separationslager i konstruktioner. Geotextilen förhindrar  att materialen blandas, samtidigt som den är permeabel för vatten. Underlagets bärförmåga ökas och materialförbrukningen reduceras.

Tillämpningar

• Vägbyggen
• Fundament och betonggjutning
Geotextilens primära funktioner:

Separation

 • Separerar material så att de inte blandar sig
 • Minskar materialförbrukningen och bevarar underlagets bärkapacitet

Skydd

 • Tryckutjämnar och minskar belastningen från skarpa föremål till underlaget
 • Dåligt underlag kan bibehållas och grovt skarpt kornmaterial kan läggas ut på membran eller viktiga konstruktionsdelar
 • Skyddar underliggande strukturerna mot inträngning och förlänger livslängden

Filtrering

 • Bibehåller fina partiklar, men tillåter vatten att passera
 • Separerar material och säkerställer att större partiklar inte leds till, till exempel avlopp.
 • Förlänger livslängden på dränering och behåller bärförmågan hos de omgivande materialen.

Dränering

 • Möjliggör vattentransport i horisontell/vertikalt plan samtidigt som fina partiklar hålls kvar.
 • Separerar material så att de inte blandar sig
 • Minskar materialförbrukningen och bevarar underlagets bärkapacitet
BG-TEX separationsduk
BG TEX - Non-wowen filterdukNon-woven – nålfiltad filterduk

BG-TEX består av mycket tunna fibrer, som nålas samman för att bilda en nästan tredimensionell duk. Detta gör att du kan sträcka och förlänga bordsduken mycket utan att den går sönder. En nålfiltad geotextil säkerställer ett stort vattenflöde och en liten poröppning, vilket innebär att små fasta partiklar bibehålls.

Nedladdning

Nedan kan du ladda ner information, tekniska data, certifikat och prestandadeklarationer om våra olika BG-TEX geotextiler i polypropen.

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se