BGreen-it DiaCell Extensiva gröna tak


BGreen-it DiaCell

Extensiva gröna tak med lutning och/eller sluttande takytorSedumtaket BGreen-it DiaCell är utformade för att kunna etableras på tak med lutning från 10 - 45o, där det önskas hög artsvariation och stor biologisk mångfald. BGreen-it DiaCell är en robust och stormsäker lösning som förutom ett vackert och frodigt tak ger en mycket god fördröjning av regnvatten. Systemet är mycket flexibelt och har använts på de mest utmanande taklutningar och strukturer.
BGreen-it DiaCell gröna tak - beskrivning av systemet

BGreen-it DiaCell - beskrivning av systemet

Ett grönt tak förbättrar byggnadens klimategenskaper, vattenretention och ökar membranets livslängd. Dessutom skapar det gröna taket utrymme för naturen i städerna och ökar byggnadens estetiska värde.

Sedumtak på sluttande ytor kräver stor omtanke, särskilt med hänsyn till val av substrat och vegetation. På takytor från 10 - 45o är en permanent erosionssäkring med till exempel Ecoraster/geonät nödvändig. På BGreen-it DiaCell gröna sedumtak med lutning från cirka 30o och mer ska det dessutom etableras ett friktionsnät.

BGreen-it DiaCell taket är ett flerskiktssystem som innehåller en vattenhållande dräneringsduk, Ecoraster fyllda med speciellt jordsubstrat som säkrar mot erosion samt en BG Premium sedummatta med inbyggt erosionsnät eller alternativt sedumskott som sås på plats.
Gröna tak | En driftsäker och robust grön taklösning

Fördelar

  • En driftsäker och robust grön taklösning
  • En lätt uppbyggnad
  • Erosionssäkrad lösning
  • Varieret uttryck med stor biologisk mångfald
  • Bra vattenfördröjning
  • 25 års produktgaranti
  • Växtgaranti - vid korrekt underhåll
    ​​​​​​​


Tekniska data

Systemtjocklek80 mm
Material, EcorasterLDPE återvunnen plast
Vikt, vattenmättetca. 100 kg/m​²
Vattenretention av årlig nederbördca. 50 %
Max. vattenabsortionca. 30 l/m²
Brandtestat enligtBRoof (t2)
Dränering koefficientC = 0,11


BGreen-it | En driftsäker och robust grön taklösning

Brandgodkänt

  • BGreen-it DiaCell är brandklassat til klass BROOF (t2)


Underhåll
Bygga sedum tak med sedumskott | BGreen-itBygga sedum tak på taklutning 10-45 grader | BGreen-it

UppbyggnadInstallation av geoceller och geonätEcoblock och geonät ska etableras och installeras utan att fästas i membranet. Ecoraster och geonät fungerar också som friktionslager. Sedumtaket BGreen-it DiaCell är designat på så sätt att exempelvis sadeltak inte behöver kanter för att hålla uppe vikten av taket. Systemet bär nämligen sig själv då det ligger över takryggen, som sadeln på en häst. Är takytan över 30o bör det alltid etableras ett geonät som friktionssäkring och också konsultera med Byggros. Om taken lutar mer än 45o kan det utformas en särskild anpassad lösning i samråd med Byggros.

BGreen-it DiaCell sedumtaket till sluttande ytor kräver vanligtvis ingen extra installation av bevattningsåtgärder.Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.
​​​​​​​

​​​​​​​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på