BGreen-it DiaCell

Extensiva gröna tak för sluttande takytorBGGreen-it Diacell ger ett vackert och frodigt tak

Sedumtaket BGreen-it DiaCell är utformade för att kunna etableras på tak med lutning från 10 - 45o, där man önskar hög artvariation och stor biologisk mångfald. BGreen-it DiaCell är en robust och stormsäker lösning som förutom ett vackert och frodigt tak ger en mycket god fördröjning av regnvatten. Systemet är mycket flexibelt och har använts på de mest utmanande taklutningar och strukturer.

Sedumtak på sluttande ytor kräver stor omtanke. En permanent erosionssäkring med till exempel geoceller (Ecoraster) är nödvändig. BGreen-it DiaCell lösningar på tak med lutning från cirka 30o och mer ska dessutom etableras med ett friktionsnät.

BGreen-it DiaCell taket är ett flerskiktssystem som innehåller en vattenhållande dräneringsduk, geoceller fyllda med speciellt jordsubstrat som säkrar mot erosion samt en BG Premium sedummatta med inbyggt erosionsnät eller alternativt sedumskott som sås på plats.

Fördelarna med Diacell

 • En driftsäker och robust grön taklösning
 • En lätt uppbyggnad
 • Erosionssäkrad lösning
 • Varierat uttryck med stor biologisk mångfald
 • Bra vattenfördröjning
 • 25 års produktgaranti
 • Växtgaranti vid korrekt underhållBGreen-it DiaCell - Gröna tak
BGreen-it | En driftsäker och robust grön taklösning


  Brandgodkänt

  • BGreen-it DiaCell är brandklassat till klass BROOF (t2)

  Teknisk data

  Systemtjocklek80 mm
  Material, geocellerLDPE återvunnen plast
  Vikt, vattenmättatca. 100 kg/m​²
  Vattenretention av årlig nederbördca. 50 %
  Max. vattenabsortionca. 30 l/m²
  Brandtestat enligtBRoof (t2)
  Dränering koefficientC = 0,11


  Underhåll

  


   


   

   Uppbyggnad av ett BGreen-it DiaCell grönt tak med lutning 10 - 20o

   Bygga sedum tak med sedumskott | BGreen-it
   


   

   Uppbyggnad av ett BGreen-it DiaCell grönt tak med lutning
   30 - 45o

   Bygga sedum tak på taklutning 10-45 grader | BGreen-it
   


   Diacell grönt tak - Installation av geoceller och geonät
   


   Installation av geoceller och geonät på ett grönt tak

   Geoceller och geonät ska etableras och installeras utan att fästas i membranet. Ecoraster och geonät fungerar här också som friktionslager.  

   Sedumtaket BGreen-it DiaCell är designat på så sätt att exempelvis sadeltak inte behöver kanter för att hålla uppe vikten av taket. Systemet bär nämligen sig själv då det ligger över takryggen, som sadeln på en häst.

   BGreen-it DiaCell sedumtaket till sluttande ytor kräver vanligtvis ingen extra installation av bevattningsåtgärder.


   

   BGreen-it Sedum - FAQ

   Få svar på de vanligaste frågorna gällande BGreen-it gröna tak.

   1. Ska vegetationen vattnas och/eller klippas?

   Vegetationen på ett BGreen-it grönt tak ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. Det gröna taket kräver därmed minimalt underhåll då vegetationen består av extremt torktåliga och härdiga perenner, som i deras naturliga omgivning också trivs under hårda levnadsvillkor. Dock kan det i mycket torra perioder vara nödvändigt med vattning på grund av takets mycket tunna uppbyggnad.

   2.
   Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

   Det beror mycket på omgivningen och planteringsmetoden. Väljs sedummattor fås ett färdigt resultat direkt efter utläggning. Väljs sedumspiror eller sedumpluggar tar det typiskt två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.


   3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

   Huvudblomstringstiden för den klassiska sedumtillväxten är från april till juli.  Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna är i vita, gula, rosa, röd och blå nyanser, men både före och efter blomstringsperioden är taket också vackert.


   BGreen-it DiaCell - få svar på dina frågor här
   Se vores grønne tagløsninger
   


   Referensprojekt - Titta närmare på våra gröna taklösningar på våra gröna taklösningar


   Vi har genom åren dimensionerat, installerat och underhållit ett brett utbud av olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

   I vårt referensavsnitt kan du titta närmare på ett stort antal av de gröna taklösningarna vi har designat och levererat, så att du kan få inspiration till din nya lösning med grönt tak.

   Referensprojekt


   

   Ladda hem och läs!

   
   


   Se alla våra broschyrer, datablad samt tekniska ritningar

   Se fler nedladdningar

   


   Kontakta våra tekniska konsulter

   De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

   Kontakta oss på 0771 48 9000
   eller
   info@byggros.se