BGreen-it Sedum ger ett vackert och frodigt grönt tak


BGreen-it Sedum 100/150

BGreen-it Sedum ger ett vackert och frodigt grönt tak med ett vackert och naturligt utseende med god artvariationSystemet är ett flerskiktssystem som innehåller en vattenhållande skyddsduk, dränerings- och vattenreservoarplattor, filterduk samt ett mineralbaserat jordsubstrat för torktåliga växter.

BGreen-it Sedum används som ett grönt tak på byggnader med tak som har en lutning på max. 10o och är lämpligt när det önskas ett frodigt och varierat sedumtak som blommar i olika färger under säsong. Med ett jordsubstratlager på 10 cm ger BGreen-it Sedum möjlighet för att ge det gröna taket ett extra frodigt utseende som samtidig ökar den biologiska mångfalden och upptar över 50 % av den årliga nederbörden. Till och med i torra perioder kommer taket att vara grönt och frodigt.

Ett BGreen-it sedumtak förbättrar byggnadens klimategenskaper, vattenretention och ökar membranets livslängd. Dessutom skapar det gröna taket utrymme för naturen i städerna och ökar byggnadens estetiska värde. Det gröna taket är inte lämpligt att vistas på men tål belastning under underhållsarbete.

Etablering
Vanligtvis används en färdig sedummatta som i produktion har såtts med en bred variation av sedumarter, men med BGreen-it Sedum kan taket utformas och designas med hjälpa av pluggplantor och några få torktoleranta perenner. Genom att plantera pluggplantor med rena arter i grupper får vegetationen ett annorlunda utseende jämfört med om sedummattor används. Det gröna BGreen-it sedumtaket är inte lämpligt att vistas på men tål att belastas på det under underhållsarbete.
​​​​​​​Fördelar

 • Lätt konstruktion
 • Varierat och frodigt uttryck
 • Möjlighet för sedumplanter kombinerat med gräs och örter
 • God vattenretention
 • Biologisk mångfald
 • 25 års produktgaranti
 • Växtgaranti - vid korrekt underhåll


Underhåll

* Testat i hht FLL Guidelines av AgroTech - ladda ner rapport.

Tekniska data

 • Vikt, vattenmättat ca. 100-150 kg/m​²

 • Systemtjocklek från 95 mm - 135 mm

 • Vattenretention av årsnederbörd ca. 60 %

 • Max vattenabsortion ca. 40-55 l/m²

 • Dräneringskoefficient (på en 10 års period) 0,33 φ


Brandgodkänt

 • BGreen-it Sedum är brandklassat til klass BROOF (t2)
BGreen-it Sedum ger ett vackert och frodigt grönt tak
Sedumtak utfört med sedummattaSedumtak utfört med sedumskott

Uppbyggnad

 • 30 mm BG Premium sedummatta eller sedumskott
 • 40 - 70 mm SEM jordsubstrat  
 • 150 g VLF150 filterduk
 • 25 mm dränering- och vattenreservoir, Diadrain 25H
 • 300 g skyddsduk, VLU300
 • Vatten- och rothämmande membran av rotspärrande tätskikt eller vanligt tätskikt + LDPE 0,4 mm rotspärrsfolieKontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se
​​​​​​​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på